Actueel

Europarlementslid Hilde Vautmans bezoekt Saeftingherhof in Kieldrecht

Onze landbouw zit vandaag te dikwijls in de hoek waar de klappen vallen. We denken hierbij aan de prijsvorming, het Mestactieplan, het klimaat, d...

Lees meer

Aardappelpraatje van 17 september 2019

Nu weten we waar we staan! Verhoopte regen is niet gekomen! Het is de derde week van september en het wordt duidelijk waar we staan! De verho...

Lees meer

Effluent afhalen bij Aquafin terug mogelijk

Vanaf vrijdag 19 juli is het terug mogelijk om effluent af te halen bij Aquafin. Aqufin stelt alles in het werk om zoveel als mogelijk aan de v...

Lees meer

Zitdagen MAP6

Over het nieuwe mestactieplan is al heel wat te doen geweest. Het was o.a. al lang wachten op de goedkeuring door het Vlaams Parlement. Maar u we...

Lees meer

Extreme hitte voorbij, problemen voor onze landbouwers echter niet

De extreme hitte van vorige week is gelukkig voorbij en in het voorbije weekend viel er eindelijk op veel plaatsen gezapige regen die goed in de ...

Lees meer

Dames, Schrijf nu in voor de LandbouwSTER-dag

Kom donderdag 12 september naar Lokeren voor een unieke belevingsdag voor alle vrouwen actief in de landbouw- en tuinbouw. Tal van prominente spr...

Lees meer

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 16 juli 2019

Aanbod nog steeds kleiner dan vraag! Elke dag een beetje droger… Het blijft droog maar toch zien de aardappelvelden er goed uit. Ze groeien tra...

Lees meer

Droogte-info 2019

Wordt het terug een zeer droge zomer? Met geen regen in het vooruitzicht en de belofte dat de rest van juli droog en heet zal worden, lijkt he...

Lees meer

Opwarming aarde niet de schuld van het vee

Europese landbouwhuisdieren hebben vrijwel geen aandeel in de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit data van het Amerikaanse Carbon Dioxide Info...

Lees meer

ABS tegen Mercosur-akkoord

Het Mercosur- akkoord: het handelsakkoord te veel voor de Vlaamse en Europese landbouw. Het handelsakkoord dat de aftredende Europese Commissie v...

Lees meer

Gepos slotevenement

Het slotevenement GEPOS vond plaats op achtste editie van Qualipom op op woensdag 26 juni ll. in Aubers (in de omgeving Rijsel). GEPOS of een in...

Lees meer

Lanbouwbarema's 2018 bekend

Het jaar 2018 was globaal een slechter jaar voor de landbouwsector omdat door de prijsdalingen voor melk, vleesvee en varkens de ontvangsten aanz...

Lees meer

MAP 6

Zoals verwacht is op woensdag 22 mei Mestactieplan 6 (MAP 6) goedgekeurd. Er is via allerlei kanalen nog geprobeerd de stemming te beïnvloeden, m...

Lees meer

ABS: “Investeer als overheid in performante handhaving waar het moet”

Naar aanleiding van de berichtgeving over mestverwerkingsfraude wenst het Algemeen Boerensyndicaat duidelijk te maken dat de organisatie vragende...

Lees meer

ABS boeren zijn zwerfvuil beu

Onze ABS boeren zijn de blikjes en het andere zwerfvuil in hun weilanden en op hun akkers beu. Onze koeien worden er ziek van of gaan dood. Stati...

Lees meer

SOS Zomerkamp zoekt kampplek voor 100 jeugdgroepen

Deze zomer organiseert het Vlaams jeugdwerk zo’n 6.600 zomerkampen, goed voor een half miljoen kinderen en jongeren op kamp. De Afrikaanse varken...

Lees meer

De Vlaamse Ardennen gaan op slot

Meer dan ooit staat de toekomst van de familiale landbouwers in de Vlaamse Ardennen onder druk. De druppel die de emmer doet overlopen, is het ...

Lees meer

Landbouwhuisdieren en hun relatie met het klimaat

Het is een vaststelling: het lopende jaar 2019, is tot nu toe het jaar van het klimaat. En landbouw wordt hier dikwijls als een zondebok beschouw...

Lees meer

De klimaatbewuste landbouwer

In het Knack-artikel van Gaia (Knack 12 maart 2019) wordt er 18% van de broeikasgasuitstoot gelegd bij de veehouderij. Die 18% komt uit een oude ...

Lees meer

Verzamelaanvraag 2019 - zitdagen

AABS - Adviesbureau ABS informeert Om uw elektronische verzamelaanvraag optimaal te kunnen voorbereiden, ontving u via de post een formulier ‘...

Lees meer

Tijdelijke VLIF-waarborg voor varkensbedrijven getroffen door Afrikaanse Varkenspest

Het Departement Landbouw en Visserij heeft via het VLIF een tijdelijke waarborgregeling uitgewerkt voor varkensbedrijven in Vlaanderen die kampen...

Lees meer

Overhandiging politiek memorandum

Tijdens de beurs Agriflanders organiseerde het ABS een politiek debat, waarna het zijn politiek memorandum overhandigde aan de vertegenwoordige...

Lees meer

ABS lanceert 'Politiek Memorandum 2019'

Tijdens Agriflanders organiseerden wij op onze ABS-stand een politiek debat, n.a.v. ons 'Politiek Memorandum 2019'. Het debat werd gevoerd met vi...

Lees meer

2,88 miljoen extra ondersteuning voor varkenshouders

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, ondersteunt de momenteel noodlijdende varkenssector met 2,88 miljoen euro ext...

Lees meer

ABS steunt actie Waalse collega's tegen everzwijnen

In Namen hebben eind november ruim 100 Waalse boeren een protestactie gevoerd voor het kabinet van de Waalse minister van landbouw Collin. Hun ei...

Lees meer

ABS op Kanaal Z

In de rubriek "Alle Zaken Op Een Rijtje" van Kanaal Z neemt men wekelijks een kijkje achter de schermen van het Belgische bedrijfsleven. In h...

Lees meer

Laatste dagen om een tegemoetkoming voor uw oude silobanden te krijgen

Inzameling en ruil silobanden: dien voor eind 2018 uw aanvraag in om een tegemoetkoming te krijgen. Sinds november 2012 konden landbouwers di...

Lees meer

Laatste weken om u te registreren als gebruiker van biociden

Alle producten die gebruikt kunnen worden om allerlei vormen van schadeverwekkers te bestrijden noemt men pesticiden. Pesticiden kan men ruwweg i...

Lees meer

Zaaizaadbehandeling met neonicotinoiden tijdelijk terug toegelaten

België heeft een 120-dagenregeling goedgekeurd om clothianidin en thiamethoxam toch tijdelijk toe te laten als zaadcoating in suikerbieten, worte...

Lees meer

Belgische fruitsector in grote moeilijkheden - Onderteken de petitie

De huidige prijzen voor onze appelen en peren zijn nog nooit zo laag geweest, zowel voor de versmarkt als voor de industrie. De fruittelers ve...

Lees meer

Vraag uw vergoeding voor droogsteschade snel aan

Dien vanaf nu uw aanvraag voor vergoeding van de droogteschade in. Om een vergoeding te bekomen voor de geleden schade moet u zelf een tegemo...

Lees meer

VABS is een GOED DOEL tijdens de Warmste Week

Onze vrouwenorganisatie, VABS vzw, is door de Koning Boudewijn Stichting opgenomen als goed doel voor De Warmste Week van Studio Brussel. Als af...

Lees meer

De droogte erkend als landbouwramp, maart toch enkele bedenkingen

Het ABS is blij met de erkenning, maar heeft toch enkele bedenkingen. Niemand twijfelde eraan dat deze uitzonderlijke, lange droge periode die t...

Lees meer

In te kleuren 'kerstman'

Voor onze warmste familiedag van het VABS vindt u in bijgevoegde PDF een in te kleuren 'kerstman'. Breng deze mee op 16 december a.s. naar de ...

Lees meer

Afrikaanse Varkenspest in België

Afrikaanse Varkenspest bij wilde varkens in België: ABS wil gecontroleerd afschot everzwijnen. Varkenshouders houden hun hart vast bij de vast...

Lees meer

Brochure Afrikaanse Varkenspest

Wij ontvingen voor onze varkenshouders van het FAVV een brochure inzake de Afrikaanse Varkenspest. In deze brochure van 2 pagina's die u hier ...

Lees meer

VABS organiseert landbouw-filmavond

VABS organiseert een gezellige landbouw-familieavond met ernstige onderwerpen zoals de impact van generatieverschillen, specifieke landbouwproble...

Lees meer

Overleg Agrofront - Belgapom over de gevolgen van de droogte voor de aardappelen

In bijlage kunt u het persbericht lezen dat vandaag is uitgestuurd naar aanleiding van het overleg tussen het Agrofront, waar het ABS deel van ui...

Lees meer

ABS vraagt aan Minister Joke Schauvliege om dringend bijkomende maatregelen te nemen om de gevolgen van de droogte te verzachten

De aanhoudende droogte zorgt voor steeds meer problemen op de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. Met steeds minder water beschikbaar of geschikt...

Lees meer

Dreigt er een financiële strop voor de contracttelers?

In de aardappelcontracten is opgenomen dat overmacht door droogte niet kan ingeroepen worden wanneer de gecontracteerde volumes niet geleverd kun...

Lees meer

Alle nodige info over de droogte 2018

Op de site van het ABS vindt u onder informatie/dossiers en dan doorklikken op dossiers alle nodige info terug over de maateregel die genomen zij...

Lees meer

Ontspannende educatieve landbouwreis

WAT? Unieke dagreis met bedrijfsbezoek en diverse opstapplaatsen WAAR? Grensoverschrijdend programma (op aanvraag beschikbaar) WANNEER? Don...

Lees meer

ABS vraagt om uitzonderlijke droogte te erkennen als landbouwramp

Je kan er niet omheen kijken: de Vlaamse akkers en weiden staan kurkdroog. Het is intussen weken geleden dat er nog enige neerslag van betekenis ...

Lees meer

Wormbesmetting alarm

Het langdurige natte voorjaar heeft de ontwikkeling van worminfecties bevorderd. Ondanks de nu heersende droogte worden bij runderen en schapen t...

Lees meer

Eerste NCD-besmetting bij “professionele” pluimveehouder

Op 4 juli is een eerste besmetting met Newcastle disease vastgesteld bij een “professionele” pluimvee- en vogelhandelaar in Haaltert (Oost-Vlaand...

Lees meer

ABS partner in project 'Boer zoekt buur'

ABS is partner in het project 'Boer zoekt buur' van Curieus Oost-Vlaanderen. Een groeiend aantal landbouwers wil investeren in de energiehuish...

Lees meer

Statiegeld: ABS lanceert ‘stop met doen alsof uw neus bloedt’-campagne

Een overduidelijke meerderheid van de Belgen wil statiegeld op plastic flessen en blikjes. Nochtans blijven bepaalde politieke partijen heel wazi...

Lees meer

Gratis energiescan

Gezocht: land- en tuinbouwers voor gratis energiescan. Wil je jouw energieverbruik laten doorlichten? Interwaas geeft 3 bedrijven in het Waa...

Lees meer

De dikke van Dale

Vlees: (het; o; meervoud: vlezen) spiermassa van mensen en dieren Duidelijker kan de “dikke van Dale”, ons referentie-woordenboek, niet zijn. ...

Lees meer

ABS werkt volgens de nieuwe GDPR-regelgeving

ABS hecht veel belang aan de correcte en veilige verwerking van uw gegevens. We doen dit volgens de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbeschermi...

Lees meer

ABS Waasland Noord zamelt landbouw plastiekfolie in

Het ABS Waasland Noord houdt opnieuw een inzameling van landbouw plastiekfolie. Onder landbouwfolie wordt verstaan : · kuilfolie, · veevoede...

Lees meer

Toeren voor boeren: Veetournee

Het Departement Landbouw en Visserij en de praktijkcentra varkens en rundvee nodigen alle rundvee- en varkenshouders uit voor de eerste VEETOURNE...

Lees meer

ABS vindt de radiospot over castratie misleidend

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS vzw) vindt de radiospot van Gaia over het castreren van biggen misleidend en onaanvaardbaar. In tegenstelling t...

Lees meer

Vermijd voedselverspilling ... doe mee aan 'restjes rapen'

Kon je niet alles oogsten? Nodig de restjesrapers uit op je veld! Bij restjes rapen of gleanen verzamelen vrijwilligers groenten of fruit di...

Lees meer

ABS-opinie: Schiet het boerenverstand te kort?

In navolging van de Pano-uitzending over het duidelijk gegeven dat boeren geen eerlijke prijs krijgen voor hun producten, nochtans producten van ...

Lees meer

ABS mede-organisator Vlaamse Mestdag

Dinsdag 4 september 2018! Noteer deze datum alvast in uw agenda. Op deze dag organiseert VCM, samen met een aantal partners, onder wie het ABS, ...

Lees meer

ABS herneemt actie bermborden tegen zwerfvuil

Zwerfvuil langs onze velden en weiden is een heel groot probleem. Bijvoorbeeld: afval die in een weide terecht komt, wordt vermalen wanneer de bo...

Lees meer

ABS partner in grensoverschrijdend aardappelproject

De organisaties ABS (Algemeen Boerensyndicaat), UNPT (Union Nationale de Producteurs de Pommes de Terre) en FWA (Fédération Wallonne d'Agricultur...

Lees meer

Akkerranden: een akkervogelvriendelijke invulling van de vergroening

Sinds vanaf begin 2015 het nieuwe landbouwbeleid toegepast wordt op het Vlaamse Platteland, zijn termen als ‘vergroening’ en ‘ecologisch aandac...

Lees meer

Vleesfraude VEVIBA: ABS veroordeelt onaanvaardbare praktijken

Met grote ontstentenis vernamen we dat in het vleesverwerkende bedrijf Veviba (Bastenaken) op grote schaal fraude gepleegd werd. Wanneer grof fra...

Lees meer

ABS ondertekent intentieverklaring tot oprichting van een brancheorganisatie consumptieaardappelen in België

De Belgische aardappelketen, vertegenwoordigd door de erkende landbouworganisaties verenigd in het Agrofront (ABS (Algemeen Boerensyndicaat), Boe...

Lees meer

ABS treedt toe tot de Statiegeldalliantie

Het ABS (Algemeen Boerensyndicaat) sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie en roept het de Vlaamse regering op om te handelen en nog in 2018 ee...

Lees meer

Gevolgen zwerfvuil in de veehouderij

Hierbij vindt u het definitieve rapport over de economische gevolgen van zwerfvuil in de veehouderij. Het rapport 'ALS BLIKKEN. KONDEN DODEN' ...

Lees meer

ABS studiedag: biolandbouw, ook voor de Vlaamse boer?

Er is weinig tevredenheid onder de landbouwers. Te vaak gebukt onder oververzadigde markten met dumpingprijzen als gevolg. Het overaanbod weegt o...

Lees meer

Eerste verkiezingsdebat van 2018 bij ABS Ieper

ABS-Ieper organiseert het eerste verkiezingsdebat van 2018: hoe staat de stad Ieper tegenover de landbouw? Afspraak op vrijdagavond 16 maart ...

Lees meer

Afscheid van ABS-collega en vriend Dirk Martens

Met groot verdriet melden wij u het overlijden van Dirk Martens. Geboren te Geraardsbergen op 20/10/1970 en onverwachts overleden in het ASZ op 1...

Lees meer

Hoog nitraatresidu door klimatologische omstandigheden

Afgelopen najaar werden veel boeren geconfronteerd met te hoge nitraatresidus in de bodem. Voor een groot deel onder hun, was dit te wijten aan k...

Lees meer

Omzendbrief over verplichte bestrijdingsmaatregelen voor wortelknobbelaaltjes

Onder "meer info vindt u de omzendbrief terug met betrekking tot de bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi e...

Lees meer

Overgangsmaatregel voor vrachtstalen

Sinds 1 januari 2018 moeten landbouwers gebruikmaken van vrachtstalen voor varkensmengmest en mogen ze geen putanalyses voor die mestsoort meer g...

Lees meer

NIEUW ABS ADVIESPUNT

NIEUW ABS ADVIESPUNT voor Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Wij helpen u met: - juridische adviezen betreffende pacht, uitwegen, plantafs...

Lees meer

Bescherming poldergraslanden: groen Polderfront loopt blauwtje op

Drie natuurorganisaties (Vogelbescherming Vlaanderen, Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie), die opereren onder de koepel Polderfront en...

Lees meer

Rekentool aardappelkostprijs

Het is van groot belang om de juiste kostprijs te kennen de aardappelteelt op uw bedrijf. Wanneer kan een contract interessant zijn? Wat heeft ee...

Lees meer

Aanvraag tegemoetkoming erkende landbouwrampen indienen tot en met 31 januari

Landbouwers kunnen hun aanvraag voor een tegemoetkoming in het kader van de erkende landbouwrampen nog indienen tot en met 31 januari 2018. Een t...

Lees meer

Provinciaal landbouwcongres Limburg

De land- en tuinbouw is een fundamentele schakel in de Limburgse economie. Vanuit het provinciaal landbouwbeleid zetten we blijvend in op het ver...

Lees meer

Zitdagen AABS mestbank- en wateraangifte

Zoals elk jaar organiseert het Adviesbureau van het ABS, verspreid over het hele land, zitdagen voor het invullen van de mestbank- en wateraangif...

Lees meer

Bericht voor de pootgoedtelers (ook voor eigen gebruik)

Ter voorkoming van de verdere verspreiding van wortelknobbelaaltjes zijn er bijkomende maatregelen afgesproken. Vroeger was er een schutkring r...

Lees meer

Reële sectormelkprijs voor november 2017

in bijlage vindt u de reële sectormelkprijs voor november 2017. Deze prijs is gebaseerd op de gegevens die doorgegeven worden door de kopers van ...

Lees meer

Fipronil: Vergoeding kosten gemaakt voor destructie kippenmest

Vanaf nu kan er een aanvraag ingediend worden bij OVAM (dus niet bij de mestbank) om de kosten van het transport en de vernietiging van besmette ...

Lees meer

Minister Schauvliege bezoekt ABS op Agribex

Op donderdagmiddag kregen we op onze ABS-stand op Agribex het bezoek van onze Vlaamse Minister voor Landbouw, Joke Schauvliege. Zij kwam langs...

Lees meer

Open brief van onze ABS-groentencommissie aan alle grootwarenhuizen

Wij verstuurden via de pers een 'Open brief van onze ABS-groentencommissie aan alle grootwarenhuizen' Waarom? Wel omdat onze groenteboeren ...

Lees meer

Catalaans bezoek bij ABS op Agribex

Meritxell Serret i Aleu, de afgezette Catalaanse minister voor Landbouw, bezocht het ABS op de eerste dag van Agribex 2017. De situatie is ge...

Lees meer

Eerste succesvolle dagen op Agribex

Met het ABS en het NAC konden we na drie dagen terugblikken op eerste succesvolle dagen op de landbouwbeurs Agribex 2017 in Brussel. Vele leden ...

Lees meer

BOER (M/V) ZKT RESPECT

De voorbije maanden stond onze boerenstiel terug sterk onder druk omwille van diverse zaken zoals dierenwelzijn, het glyfosaat-debat, klimaatvera...

Lees meer

Nieuwe regels voor de vermarkting van eieren bij ophokplicht vanwege een uitbraak van vogelgriep

Een EU-verordening van 2008 liet pluimveehouders met vrije uitloopkippen toe om de eieren toch nog als vrije uitloop-eieren te verkopen als hun d...

Lees meer

Overlijden Aloys Van Goethem

Vrijdag jongstleden werden wij op de hoogte gebracht dat de heer Aloys Van Goethem, gewezen Nationaal Ondervoorzitter Algemeen Boerensyndicaat en...

Lees meer

Open brief aan Minister Ben Weyts

Geachte Heer de Minister, Laat ons eerst stellen dat grove inbreuken op het dierenwelzijn niet goed te keuren zijn. Gelukkig weten we als landbo...

Lees meer

Glyfosaat: wat als “aangepaste” studies en emoties de overhand halen.

Over de mogelijke verlenging van de toelating van glyfosaat heeft nu ongeveer wel elke politicus of zelfbenoemde specialist zijn uitspraak kunnen...

Lees meer

Waarheen met ons vleesvee?

Het gaat niet goed in de vleesveesector. Prijzen zijn al jaren ondermaats en er komt maar geen verbetering. De antivleeslobby werkt aan een men...

Lees meer

Vraag om schadevergoeding landbouwrampen vorst - droogte 2017

Nu de landbouwramp officieel erkend werd, hebt u drie maanden de tijd om uw aanvraag voor een schadevergoeding in te dienen bij de provinciale bu...

Lees meer

Succesvolle ABS en NAC-beursdeelname aan de Werktuigendagen

Met het ABS en het NAC kunnen we terugblikken op een succesvolle deelname aan de Internationale Werktuigendagen in Oudenaarde. De sfeer was, mede...

Lees meer

Het ABS veroordeelt scherp de dieronvriendelijke praktijken in het slachthuis van Izegem

Het Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS vzw) is wederom geschokt na het zien deze ochtend van de beelden die dierenrechtenorganisaties Animal Right...

Lees meer

ABS tevreden over federale maatregelen inzake Fipronil-crisis

Het ABS (Algemeen Boerensyndicaat vzw) drukt haar tevredenheid uit over de maatregelen van de federale regering die genomen worden in de nasleep ...

Lees meer

Fipronil: boodschap aan de sector van het FAVV

Zoals aangekondigd op het overleg met de sector op 01.08.17, heeft het Agentschap op elk legbedrijf, dat niet in het kader van het gerechtelijk o...

Lees meer

Fipronil: Maak U bekend!

Het ABS werkt actief achter en voor de schermen aan oplossingen voor getroffen boeren. Op de task-force van donderdagvoormiddag was er overeenst...

Lees meer

Faunavriendelijk maaien

Wilde dieren zijn vaak slachtoffers wanneer er gras gemaaid wordt. Binnen het project ‘Zot van pAtrijs’, een Antwerps PDPO- project dat werkt ron...

Lees meer

Aanpak en opvolging van bedrijven in het kader van de Fipronilproblematiek

In deze problematiek is er nog weinig klaarheid, maar als er één zaak nu reeds duidelijk is dan is het dat de boer wederom het slachtoffer is van...

Lees meer

Ontmoeting met dierenartsen en veehouders op de beurs van Libramont!

Net zoals de vorige jaren zal het FAVV aanwezig zijn in de Cluster Dierengezondheid van de beurs van Libramont. Kom eens een kijkje nemen! Het...

Lees meer

De droogte erkend als landbouwramp. Wat nu te doen?

De minister van landbouw heeft de uitzonderlijke droogte erkend als landbouwramp, mede op aandringen van het ABS. Het ABS is dan ook verheugd da...

Lees meer

Nieuwe website voor Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB)

Het CVBB is een vzw die als doelstelling ‘het informeren en begeleiden van landbouwers op het vlak van duurzame bemesting’ heeft. Hierbij wil het...

Lees meer

Lage aardappelopbrengst is grote zorg voor contractteler

Vanuit het ABS hebben wij een schrijven gericht tot de aardappelverwerkende industrie met de expliciete vraag om telers niet het gelag te laten b...

Lees meer

ABS herhaalt de vraag tot erkenning landbouwramp en vraagt up-to-date analysemethode

Minister van landbouw Joke Schauvliege communiceerde op donderdag 29 juni ll. dat de droogte van het voorjaar 2017 niet erkend kan worden als uit...

Lees meer

ABS bezorgd over Afrikaanse varkenspest

Het ABS heeft zorgen over het dichterbij komen van de Afrikaanse varkenspest (AVP). Vorige week werd het uiterst besmettelijke virus gevonden bij...

Lees meer

Droogte en de voorlopige niet-erkenning als landbouwramp: een update (29 juni 2017)

De mededeling van het KMI dat de droogte tijdens de periode 1 mei tot 15 juni niet uitzonderlijk is sloeg in als een bom in de sector. De vraag v...

Lees meer

Droogte: ABS vraagt visie op lange termijn

Zeggen dat het te droog is, is een open deur intrappen. Het ABS zag de bui al langer hangen en vroeg minister van landbouw Joke Schauvliege reeds...

Lees meer

ABS en Mooimakers samen tegen zwerfvuil

Beste ABS-lid, jammer maar de aanvraagperiode voor de gratis bermborden is voorbij. Wij hopen wel snel de vele honderden aangevraagde ABS-borden ...

Lees meer

ABS blijft argwanend na de begrafenis van de “boskaart”

In het kader van de hele 'heisa' i.v.m. de 'boskaart' van de Vlaamse regering (we kunnen eigenlijk bijna praten van een heuse 'soap'), formuleerd...

Lees meer

In onze muil geen zwerfvuil

Na de lancering van de campagne “in onze muil geen zwerfvuil” door ABS Oudenaarde-Ronse bij de start van het recreatieve en professionele fietsse...

Lees meer

De boer ploegt niet meer voort

Naar aanleiding van de herverkiezing van onze voorzitter Hendrik Vandamme verscheen er een mooi artikel in Het Nieuwsblad / De Gentenaar van 15 a...

Lees meer

Hendrik Vandamme blijft voorzitter van het ABS

Dinsdag 11 april 2017 hadden de vierjaarlijkse statutaire verkiezingen plaats van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS vzw). Eerder dit jaar werden ...

Lees meer

Uitbetaling crisissteun voor de melkvee- en varkenshouderij

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, meldt dat de crisissteun voor de varkensbedrijven met registratie in het AB-r...

Lees meer

Overzicht van de uitrijregeling in focus- en niet-focusgebied

Klik op de onderstaande link van de website van de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) voor het overzicht van de mest-uitrijregeling in focus en in ni...

Lees meer

ABS Energiebevraging

Het energievraagstuk is niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij. Energie is belangrijk voor onze economische welvaart en het welzijn...

Lees meer

ABS vraagt uitbreiding ‘gelegenheidsarbeid’ voor de fruitsector

In navolging van de ondertekening van het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de groene sectoren, was staatssecretaris Philippe De Backer op 2 maa...

Lees meer

Dagen zonder verplichtingen

Toen de dieren nog spraken werd veertig dagen lang gevast door het weglaten van lekkernijen uit het dagelijks menu. De sobere periode werd afgero...

Lees meer

ABS ondertekent mee het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de groene sectoren

Op een bijeenkomst in Brussel met diverse sociale partners, die de werknemers en werkgevers vertegenwoordigen in de Land- en Tuinbouwsector en Gr...

Lees meer

Hoe moet het toekomstige landbouwbeleid eruit zien?

De Europese Commissie wil via een 30-tal vragen nagaan hoe u denkt over het landbouwbeleid. Er worden vragen gesteld over de doelstellingen van h...

Lees meer

Vlees is schietschijf van antivleeslobby

Ook het ABS is de onophoudelijke negatieve berichtgeving over vlees en meer in het bijzonder rood vlees meer dan beu. Onwetende burgers worden o...

Lees meer

Gezocht: Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers die willen meewerken aan een documentaire

Alle mensen - van klein tot groot - kopen wel eens groenten, fruit of vlees. Verse producten waarvan veel mensen niet langer weten waar en hoe ze...

Lees meer

Varkenspraatje januari 2017

No Farmers, No Food, No Future! De eerste maand van het nieuwe jaar is traditioneel een drukke maand met veel nieuwjaarsrecepties en de tweeja...

Lees meer

Belangrijke bezoeken op de ABS-stand op Agriflanders

ABS en NAC ontvingen op hun stand veel belangrijke bezoeken tijdens de voorbije Agriflanders-editie. Natuurlijk waren er vooreerst de vele leden ...

Lees meer

ABS blikt terug op een mooie Agriflanders-editie

Met 70.000 bezoekers kan Agriflanders terugkijken op een succesvolle editie. Belangrijk hierbij is dat de sfeer goed was en dat de meeste land- e...

Lees meer

Geslaagd ABS-symposium over de landbouwgrond in de toekomst

Op vrijdag 13 januari organiseerde ABS op Agriflanders een symposium over de toekomst van onze landbouwgrond in Vlaanderen. Ruim een 50-tal aa...

Lees meer

Eerste succesvolle dag op Agriflanders

De deuren waren nog niet gesloten toen we bij ABS en NAC reeds konden terugblikken op een eerste succesvolle dag op de landbouwbeurs Agriflanders...

Lees meer