Aardappelmarkttoestand op dinsdag 12 december 2017 (week 50)

Gaan we naar sombere tijden?
De markt is verstikt door een continu overaanbod daar waar de verwerking nauwelijks vragende partij is. Erger nog: geruchten circuleerden overal op Agribex dat verscheidene fabrieken tussen kerstdag en nieuwjaar niet gaan draaien. Zou de verkoop van afgewerkte producten stagneren? We hebben hier geen officiƫle berichten van binnengekregen, maar waar rook is is misschien wel vuur.
Zeer somber is ook dat verscheidene boeren signaleerden dat de contracten voor 2018 fors zouden dalen. Ook hier hebben we nog geen formele prijzen binnen gekregen. Wat zit hier achter, kan men zich afvragen? Contractprijzen zouden een weerspiegeling moeten zijn van kostendekkende prijs vermeerderd met een winst. In het meest toegepast contractensysteem in Belgiƫ, kg-contracten, dekt het contract maar een deel van de kost omdat....