Aardappelmarkttoestand op dinsdag 16 juli 2019

Aanbod nog steeds kleiner dan vraag!
Elke dag een beetje droger…
Het blijft droog maar toch zien de aardappelvelden er goed uit. Ze groeien traag, maar volgens de proefrooiingen op de velden van de Schipvaarthoeve van VTI te Poperinge zijn zeer behoorlijke opbrengsten te verwachten. Bintje bleek het zwakke broertje met 40 ton/ha. Fontane gaf zelfs 49 ton. Uit de literatuur was het niet duidelijk, maar we veronderstellen dat de percelen wel beregend zijn.
Kent u ‘Watch-it Grow’?
Via satellietbeelden wordt de ontwikkeling van een aardappelveld online opgevolgd. Dit is ongetwijfeld een interessant werktuig om de toestand van je perceel op de voet te volgen. Dit is het resultaat van een samenwerking van Belgapom en Vito.
Belgapom wil de teler actief stimuleren om hier in te stappen door...