Aardappelmarkttoestand op dinsdag 2 mei 2018 (week 18)

Het aardappelareaal daalt niet!!!
De eerste areaalschattingen komen binnen: Nederland: 2 à 3 % minder areaal; Frankrijk: + 5 % en voor België wordt er geschat dat het areaal in Vlaanderen achteruit gaat met 4,6%, maar in Wallonië gaat het terug vooruit en wel met 5 %. Hierdus is er in België een status quo. Dit is evenwel geen exacte weergave, wel een voorlopige schatting. Het blijft toch een eerder abnormale evolutie omdat normaal gezien na een jaar met lage prijzen het areaal daalt, raar ook omdat de contractprijzen 15 % gedaald zijn en tenslotte zijn de arealen al sedert verschillende jaren stijgend en stelt men zich de vraag of dit kan blijven stijgen. Vergeten we ook niet dat......