Aardappelpraatje van 11 februari 2020

Bereken je kostprijs op de juiste manier!
De marktprijs is redelijk prijshoudend, hoewel er weinig vrije transacties te melden zijn. Voor Bintje van goede kwaliteit wordt een hogere prijs gegeven dan Fontane of Challenger. Hiermee schrijft Bintje even geschiedenis. Nochtans was dat te voorspellen gezien het sterk afnemend areaal van Bintje en toch de reële vraag vanuit de schilbedrijven en de frituristen.
De verwerkers nemen nu volop contracten af. Nochtans weten we dat er in tegenstelling met vorig jaar er nu wel meer vrije aardappelen zijn. Men is immers na het seizoen van 2018 met de voor vele desastreuse afwikkeling van de contracten, voorzichtiger geweest met de contractvolumes. Vele hebben zich niet veel verder gewaagd dan 30 ton per ha. Dus in 2019 hebben we een lagere verhouding contract ten opzichte van vrij. Bovendien is de opbrengst iets hoger dan in 2018, zij het dan nog steeds een stuk lager dan de vijfjaarlijkse gemiddelde opbrengst. Deze meeropbrengst zit hem uitsluitend in meer vrije aardappelen. Voor de NEPG-landen is dat een 7 %, voor BE is dat nog een stuk hoger. Maar het feit dat we ook gemiddeld 7 % onder het 5-jaarlijks gemiddeld zitten zorgt voor een evenwichtige marktbalans met iets meer vraag dan aanbod: een geruststelling voor de prijsvorming! Verdere prijsstijging is waarschijnlijk niet aan de orde, wel stabiliteit. De evolutie op de termijnmarkt is een vertaling hiervan of misschien beter: een voorbode. We merken dat de termijnmarkt dichter nadert bij het huidig marktprijsniveau.
Aardappelkostprijs
Onze collega’s pakken uit met een artikel over de kostprijs van aardappelen. Wat opviel is dat zij uitkomen op een kostprijs van ongeveer 3 650 euro per ha af zonder bewaring. Anderzijds spreekt Ilse Eeckhout van het PCA over een veel hogere kostprijs nl. 5 600 euro! Het betrof hier wel Fontane en een seizoenpacht van 1 500 euro. Maar als we het terugtrekken naar een gewone pacht blijven we toch met een groot verschil. Het is jammer dat zo gecommuniceerd wordt en dat de telers op die manier wel een optimistische, maar in feite een onrealistische kostprijs wordt voorgehouden. Bovendien komt dit als een boemerang op ons terug als er straks onderhandeld zal worden over de contractprijs!

U kan het volledige document (tabel) lezen door te klikken op 'DOWNLOAD PDF'