Aardappelpraatje van 21 mei 2019

Ook in Duitsland kiezen boeren om hun areaal uit te breiden. Uiteindelijk is er toch een stijging van 3,17 % (vorig jaar 5,5 %), wat niet weinig is en goed is voor 5 500 ha extra. Samen met de uitbreiding van België is dat in een normaal jaar al goed voor 500 000 ton extra.

GEPOS
Toch een warme oproep om samen na te denken over het GEPOS-opzet, het mogelijk vangnet in overschotjaren georganiseerd in diverse regio’s van Zuid-West-Oost-Vlaanderen. Hetzelfde gebeurt ook in Noord-Frankrijk en Wallonië. GEPOS is een interregionaal project. Jullie zijn uitgenodigd hieraan deel te nemen op 4 locaties:
1. 28 mei in de zaal van ABS-Roeselare om 20 u 30 (= aardappelstudieclub)
2. 29 mei in de Moerenaar te Moeren (Veurne) om 30 u 30
3. 4 juni in Elverdinge in Den Elver om 20 u 30
In het ABS-project GEPOS wordt onderzocht welk vangnet of welke alternatieven er kunnen zijn om in geval van overproductie de markt te ontlasten en een licht prijsherstel te kunnen bewerkstelligen. Hiertoe worden telers betrokken om samen constructief na te denken en een werkkader op te bouwen. Heb je daar een idee rond? Kom dan gerust af en zeg je ding.
Markt is licht stijgend
De nieuwe aardappelen zijn nog zeer duur en kunnen nog geen rol spelen in de frietindustrie. Derhalve zien we geen daling in de marktprijs, wel in tegendeel! Die stijgt verder licht en voor Fontane over de kaap van de 30 euro.

Toestand op het veld
Overal komen de aardappelen boven en het is nu zaak om de opkomst te controleren. Vorig jaar waren er veel problemen met de opkomst. Ook dit jaar verwachten we onregelmatigheden. De opkomst verloopt vrij traag door het koude mei-weer. Probeer de oorzaak te vinden van slecht opkomende aardappelplantjes.
Vernietig zoveel mogelijk aardappelopslag in andere velden want dit zorgt niet alleen voor verhoogde druk van plaag en nematoden maar zorgt ook voor een springplank voor de coloradokevers die we ook dit jaar massaal verwachten.

Te droog, te nat
Inderdaad in sommige plaatsen heeft het bakken geregend, op andere is het kurkdroog! Gaan we zo de nieuwe zomer tegemoet met grote verschillen in productie?

U kan het volledige document (tabel) lezen door te klikken op 'download PDF'