Aardappelpraatje van 9 juli 2019

Zal de regen van vandaag de droogte oplossen?…

De markt - Er bieden zich steeds meer vroege partijen aan de markt, waarvan de prijs licht dalend is. De droogte en de moeilijkere rooiomstandigheden houden de prijzen nog op niveau.
De gepondereerde prijs voor vroege handgeraapte aardappelen op de veiling REO op maandag 8 juli bedroeg 27 cent per kg (vorige week 25 cent/kg). Er werd 21 ton aangevoerd.

Het veld - De vroege aardappelen beginnen last te krijgen van de droogte. Men voorspelt regen, vraag is of die voldoende zal zijn om het gewas terug te doen herleven. Beregende percelen kunnen nu ten volle genieten van het extra water en winnen veel meer dan niet beregende. Beregende Amora’s bijvoorbeeld winnen nu 1 ton per dag, niet-beregende percelen slechts 500 kg per dag.
Amora zit al op een niveau van 38 ton per ha (van 31 – 53 ton per ha) (PCA), wat al behoorlijk goed is. Ze kunnen nog bijkomen.
Voor de late rassen is alles nog mogelijk. Voor de Bintjes is het uitkijken voor de doorwas, vooral bij het gewas dat nog niet volledig toe staat is risico hoger. Goed uitkijken of een behandeling met MH nodig blijkt. Vorig jaar gaf een behandeling met MH (Fazor, …) goede resultaten voor wat betreft het aantal drijvers.

De termijnmarkt - Zoals vorige week gezegd kan regen de termijnzaak plots doen omgooien. Inderdaad men voorspelt regen voor donderdag en vrijdag en ziedaar op 8 juli een daling op de termijn naar 14,9 euro per 100 kg. Op 5 juli was die nog 17,4 euro. Stel dat we dit jaar zouden geconfronteerd worden met een overproductie en zeer lage marktprijzen, dan heeft de termijnmarkt dit seizoen toch al gezorgd voor interessante acties, zoals de mogelijkheid voor een verkoop aan 17 euro. Dit kan een interessante manier zijn om het risico van vrije aardappelen in te dekken. In België is hoofdzakelijk eenzelfde type contract gangbaar, het kg-contract, waarbij men voorzichtigheidshalve slechts durft in te vullen tot 30 à 35 ton per ha (vooral na de nefaste contractafwikkelingen van seizoen 2018). De vraag is dan aan welke prijs gaan we de overtonnen kunnen verkopen? De marktprijs of zoals in Nederland meer wordt toegepast: een staffelprijs, een poolprijs of termijnmarkt. Een goede risicoafdekking is de garantie voor een goed financieel rendement. Er is nog werk aan de winkel!

U kan het volledige document (tabel) lezen door te klikken op 'download pdf'