Aardappelpraatje van 17 september 2019

Nu weten we waar we staan!

Verhoopte regen is niet gekomen!
Het is de derde week van september en het wordt duidelijk waar we staan! De verhoopte regen in september of in eind augustus is er niet gekomen, althans in grote delen van België en Frankrijk. De Fontane’s en andere late variëteiten waar in augustus nog groeikracht in zat, hebben het niet kunnen
waarmaken en hebben amper 2 ton gewonnen op 14 dagen tijd. Voor de Bintjes was het lot al eerder bezegeld en die stranden op gemiddeld voor België op 37,5 ton (Vlaanderen: 43 ton en Wallonië: 33 ton). De Bintjes hebben bijkomend probleem van de grofte, die er niet is. Anderzijds is er vraag naar Bintjes en voor de goede partijen wordt er meer betaald (12,5 euro/100 kg). De opbrengst van Fontane valt derhalve tegen en komt uit op gemiddeld 42 ton met opnieuw een groot verschil van 11 ton tussen Vlaanderen en Wallonië (Vlaanderen: 47 ton en Wallonië: 36 ton). Finaal zal hier mogelijks nog 1 à 2 ton bijkomen, maar meer zal dat niet meer worden. Partijen die mogelijks nog groeikracht zullen op een dag toch moeten dood gespoten worden gezien we oktober naderen en we rekening moeten houden met de afrijpingstijd voor de bewaaraardappelen.

Geen overschot verwacht op de markt.
Voor België zitten we hiermee 7 ton lager dan het 10-jaarlijks gemiddelde wat betekent dat de forse areaaluitbreiding niet zal volstaan om de minder opbrengst te kunnen compenseren. Voeg daarbij dat de 2018-voorraden tegen juli van dit jaar uitgeput waren en er dus geen 13e maand 2018 was die druk zette op de nieuwe oogst. In Nederland en nog meer in Duitsland spreken ze licht andere taal. Hier zit de opbrengst wel op het gemiddelde, maar hier hebben ze ofwel meer regen gehad of er wordt massaal beregend. We zien zoals vorig jaar een groot verschil tussen de beregende en de niet-beregende percelen. Steeds meer Nederlanders schaffen zich een beregeningsinstallatie aan. Belgen zullen ook volgen, maar wij zitten met het probleem van toegang tot water en de versnippering van de percelen, vooral omwille van het Belgisch fenomeen van seizoenpachten. Op de Werktuigendagen in Oudenaarde zullen meerdere firma’s hun installaties demonstreren. Naar de toekomst toe kan het niet kunnen beregenen een handicap betekenen voor vele aardappelproducenten.

Grote verschillen in België!
Op de kaart (van 1 april tot 31 augustus) zien we waar er weinig regen is gevallen. Zelden waren de verschillen zo groot.
Daaronder vindt je ook de tabellen met de opbrengsten en de grootte van de knollen. Er zijn ook 2 groeicurven weergegeven voor Bintje en voor Fontane. De gegevens komen van Fiwap en van PCA.

U kan het volledige document (tabel) lezen door te klikken op 'download pdf'