Aardappelpraatje van 4 juni 2019

Een start met veel ha…
Areaal in NEPG
Stilaan krijgen we een juister beeld van de uitgeplante aardappelen in Noord-West-Europa. Voor België ligt dat nu op 4,1 %, voor Duitsland op 3,5 %, voor Frankrijk op 3 % en voor Nederland op 1,7 %, Groot-Brittanië op – 0,7 %. Hiermee klimt het areaal steevast naar een absoluut record, goed voor 609 615 ha.
Areaal is één zaak nu nog het weer afwachten. We starten opnieuw met een uitermate droog voorjaar. Wordt het een kopie van 2018? De vochtigheid zal afhangen van plaatselijke buien en onweders met lokale verschillen, zoals deze week ook mocht blijken.

De opkomst
De aardappelen waren vroeg geplant in goede omstandigheden maar de relatief koude temperaturen (vooral ’s nachts) zorgden voor een trage opkomst. Nu zijn ze wel goed vertrokken en zullen de rijen ook snel sluiten. Er waren minder opkomstproblemen dan vorig jaar, maar ook nu gelden een aantal regels:
1. Bij vaststelling van een mindere opkomst van meer dan 15 % verwittig de verkoper en nodig hem uit voor een vaststelling.
2. Zorg voor bewijsmateriaal en communiceer per e-mail.
3. In de pootgoedwereld kan voorlopig niet meer schade vergoed worden dan de waarde van het pootgoed, maar bespreek ook het contract zodat met de mindere opkomst ook rekening kan worden gehouden bij een eventuele te kleine opbrengst om het contract in te vullen.

U kan het volledige document (tabel) lezen door te klikken op 'download PDF'