Aardappelpraatje van 5 maart 2019

Window dressing van Belgapom?

Uitleveren van contracten
Belgapom heeft een oproep gedaan om de contracten volledig vol te leveren en insinueerde dat er telers zijn die hieraan zondigen en contract als vrij zouden verkopen. Voor ons is dat voor Belgapom ‘window dressing’ om haar imago op te poetsen, want elke teler weet ondertussen dat de kopers gewoon elke tekort geleverde kg aanrekenen. Foefelen met contractvolume heeft geen zin! Naar de buitenwereld insinueren dat boeren bedriegers zijn is hier zeker misplaatst.

Bekoelde relatie teler & koper
Lang niet alle telers zullen kunnen terugkijken naar een goed patattejaar ondanks de hoge marktprijs. Het overgrote deel van de contracten (vooral af land) konden niet volledig ingevuld worden. Deze tekorten zijn meestal verrekend in een nieuw contract aan oude (lage) prijzen of zijn direct afgerekend. Hierdoor hebben de boeren ondervonden dat ze bovenop een mislukte oogst nog eens een pijnlijke afrekening mochten incasseren. Dat de droogte erkend is als een natuurramp, waardoor een overmachtssituatie ontstond met bewijzen van schattingscommissie enz., is door de handel en industrie weggelachen. Dit in tegenstelling met de situatie in het buitenland en de houding van buitenlandse kopers.
Bovendien waren de telers dit jaar geconfronteerd met een schaarste aan pootgoed, waardoor ze enkel pootgoed konden bemachtigen via een contract met de verwerker of handelaar. En terug geconfronteerd werden met eenzelfde ‘kg’-contract, dat nog verder aangescherpt is om juridisch zeker overmachtsclaims volledig uit te sluiten. Met andere woorden zijn we nog verder van huis ten opzichte van vorig jaar. Van ‘ha’-contracten kan geen sprake zijn, laat staan dat je wijzigingen van de contractinhoud zou willen onderhandelen. Er zijn zelfs ha-contracten (chips) gemeld die dichtgespijkerd waren met een volumeverplichting. Telkens weer wil men alle weerrisico’s afschuiven naar de boer.

De markt
De markt blijft stabiel en ook de termijnmarkt april 2019 settelt zich rond de 30 euro, maar ook niet meer. Er is een marktevenwicht met weinig kopers en weinig aanbieders. Verwerkers werken vooral met de contracten en enkel in nood kopen ze bij uit de markt. Hier en daar zijn nu de contracten vol geleverd en komt het volume van de vrije aardappelen in het zicht. Over deze vrije kan onderhandeld worden met de contractkoper ofwel met een andere koper. Het zijn die vrije die het verschil zullen moeten maken in de portemonnee.

Het veld
Eerste veldwerkzaamheden waren gestart, maar nu met de regen terug geparkeerd. We hebben toch gemerkt dat de grond nog koud was en vochtig genoeg. Uiteindelijk zijn de werkzaamheden beperkt gebleven tot het uitvoeren van de kunstmest. In de Polders is hier en daar al suikerbieten geplant en zomertarwe gezaaid.

Lees verder door te klikken op 'Download PDF'.