Aardappelpraatje van 12 november 2019

Rooien nog steeds niet beëindigd!

Wachten op hoge luchtdruk, maar dan met vorstrisico!
We hebben de laatste week nauwelijks rooibare dagen gekend en daardoor is het niet gerooide areaal amper verminderd. De zenuwachtigheid stijgt zienderogen. Ook in Nederland zijn er regio’s met problemen, maar het ergste vindt je in Groot-Brittannië. Hier zijn er regio’s waar nog 50 % in de grond zit. Sommigen geven het op en speculeren op een zachte winter om na de winter de zaak te rooien. In elk geval komen we dichter en dichter bij de vorst.
Ook de termijnmarkt voelt de spanning en is aan een klim begonnen. De markt neemt nog een afwachtende houding in functie van het afwerken van de totale oogst.

U kan het volledige document (tabel) lezen door te klikken op 'DOWNLOAD PDFf'