Aardappelmarkttoestand op 21 september 2022

Klaar voor de start - Toestand op het veld - De grond ligt er momenteel goed bij, min of meer ideaal om de rooi aan te vatten. De kluiten zijn grotendeels  verbrokkeld en de risico’s op schade door scherpe kluiten is nu beperkt. Natuurlijk mogen we niet vergeten dat de meeste aardappelen een hoog onderwatergewicht hebben en bijgevolg zeer gevoelig zijn voor stootblauw. Dus toch zachtheid gevraagd! De aardappelen hebben nog een temperatuur van boven de 15°C, wat niet de goede temperatuur is om een bewaring aan te vatten. Aardappelen dreigen bij hoge temperaturen natrot te krijgen na beschadigingen, zowel lichte als zware. De beste remedie is ’s nachts goed te ventileren. De knollen koelen af, drogen op en de wondheling gebeurt efficiënter.
Een andere opmerking is dat vele knollen in de grond gekiemd zijn. Hoe gaat dat evolueren in de bewaarschuur? Wordt de kiem gesmoord? Of zal die verder doorgroeien? Welk product gebruik je nu? Allemaal vragen…

Aanbod - Het is stilaan duidelijk dat er in België 17 % en in de NEPG-zone rond de 10 % minder aardappelen zullen zijn dan vorig jaar. En vorig jaar waren er ook geen teveel. Dit gevoel is ook zichtbaar in de termijnmarkt! Hier is dinsdag afgewikkeld op 28, 50 euro voor april. Dat geeft aan dat men zeker tot het voorjaar goede prijzen verwacht.

Toestand op de markt - De markt blijft stabiel met prijzen rond de 25 euro. Die stabiliteit is het gevolg van enerzijds de kennis van een geringere nationale productie en anderzijds het feit dat de industrie bijna uitsluitend gecontracteerde partijen afneemt en dus weinig of niet op de markt zit.

Lees verder onder "download pdf''.