Aardappelmarkttoestand op dinsdag 24 november 2020

Nog niet opgeven! Het rooien verder proberen!
Toestand op het veld - Deze week zijn de oogstwerkzaamheden voorzichtig heropgestart. Het weer is minder regenachtig en we krijgen volgende week een hogedrukgebied. Het water is toch een beetje gezakt tov 10 dagen geleden. De machines zakken iets minder diep in de grond. Het is vooral in centraal België (Vlaamse Ardennen, Pajottenland en Henegouwen) dat er nog veel ongerooide aardappelen staan. Sommige aardappeltelers hebben nog 20 % en meer te rooien. Zolang de nachtvorst beperkt blijft is er hoop!

Toestand in de schuur - Toch voorzichtig zijn met de aardappelen die gerooid zijn geweest in moeilijke omstandigheden. Hier zijn veel gekwetste en gesneden knollen. Door het wegzakken van de machine in de grond worden de aardappelruggen opzij en omhoog geduwd waardoor het ophalen de rug door de rooier niet perfect verloopt en er dus veel aardappelen versneden worden. Als deze knollen niet onmiddellijk worden droog geventileerd, gaan deze rotten en kunnen ze voor natte plekken zorgen in de hoop. Steeds koelen met koudere lucht dan de gestockeerde aardappelen is de boodschap. Koudere lucht kan bij opwarmen meer waterdamp opnemen en vervoeren; bij warmere lucht kan je het omgekeerde verkrijgen, nl. condensvorming omdat warmere lucht, die meer waterdamp kan dragen dan koudere, bij het afkoelen minder waterdamp kan meedragen en dus zijn water zal verliezen (= condens).

Markt
Er is weinig verschil in vergelijking met vorige week. Verder zakken kan de prijs ook niet meer omdat er steeds nog de alternatieve bestemming is: veevoeding. In Nederland zouden de verwerkers goed draaien vergelijkbaar met de situatie van vorig jaar. Volgens de berichten van Belgapom ondervinden de Belgische verwerkers toch de wind van voor en halen niet het niveau van vorig jaar.

Kiemremming - Veel veel vragen rond de kiemremming! De vochtige en vaak gekwetste aardappelen zullen ook sneller kiemen door de vochtige en warmere bewaaromstandigheden. De partijen die behandeld zijn met MH (Fazor, Itcan, …) geven kiemremming aan de grote knollen maar minder aan de kleinere die sneller gaan kiemen. Bij deze kleine is er minder MH opgenomen. Dat betekent dat er toch niet kan gewacht worden tot januari om te starten met een kiemremmingssysteem. Het is niet simpel om de juiste keuze te maken. De verwerker-koper zegt dat de boer verantwoordelijk is voor zijn keuze en ook voor het resultaat.
Hoe dan ook zal de bewaring een pak duurder worden met meer risico op falen in de kiemremming. Het is te hopen dat de koper-verwerker de teler ook adviseert teneinde het passende systeem te kunnen gebruiken. Rekening met de risico’s, de fors stijgende kosten bij bewaring zal de koper in de toekomst daar ook rekening moeten mee houden bij de contractprijzen. Voor de bewaarde aardappelen moet er méér betaald worden! Het verschil met de prijs af land is gewoon te weinig!

Lees verder onder "download pdf".