ABS, Natuurpunt en minister Demir slaan handen in elkaar voor “Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer”

Op maandag 7 juni kondigde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, samen met de voorzitters van Algemeen Boerensyndicaat en Natuurpunt, een ongeziene samenwerking aan om het wederzijds begrip tussen landbouwers en natuurbeschermers te verbeteren. Die inspanningen moeten er toe leiden dat ook op terrein meer wordt samengewerkt.
Plaats van afspraak was de melkveehouderij ‘Hof te Wedem’ van Dominique en Kristien Van den Keybus in Halle (Vlaams-Brabant). De minister en de voorzitters stelden er samen het project ‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer’ aan de pers voor. Nadien volgde er een korte perswandeling naar de weide van Dominique waar de aanwezighen van Natuurpunters Bart en Lieven uitleg kregen over de nachtvlinders die ze er ’s nachts  vingen. De aanwezigheid van enkele populieren in deze weide, leidde tot een grote vangst van motten. Niet het grote aantal, maar vooral de grote verscheidenheid in soorten was voor de mensen van Natuurpunt en ook voor de minister een aangename verrassing.
Ongeziene, maar broodnodige samenwerking tussen landbouw en natuur
Algemeen Boerensyndicaat, Natuurpunt en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir slaan de handen in elkaar om het wederzijds begrip tussen landbouwers en natuurbeschermers te verbeteren. Om dat te bereiken worden gedurende twee jaar onder meer jobswitches georganiseerd, worden bootcamps ingericht en zullen werven ‘boerenlandnatuur’ opgestart worden. Een impactbarometer van elk initiatief moet jaarlijks leiden tot  beleidsrelevante conclusies en aanbevelingen. “Wederzijds begrip tonen en opbouwen aan de hand van tal van ontmoetingen en ontboezemingen is de kerngedachte van het project, vernieuwende en gezamenlijke terreinrealisaties moeten er de resultaten van worden”, klinkt het. De unieke samenwerking kreeg de naam “Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer” mee.

Lees verder door te klikken op 'download pdf'