ABS dringt verder aan op snelle invoer van ‘statiegeld’’

Op 1 juli werd in Nederland het statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Hiervoor gaf de Nederlandse staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66), samen met de Statiegeldalliantie, het startschot op het strand van Scheveningen. Mede hierdoor vroegen talrijke Belgische organisaties op deze dag in Antwerpen dat de Vlaamse, Brusselse en Waalse regering het Nederlandse voorbeeld snel zouden volgen.

Samen met een aantal voorstanders van statiegeld, waaronder twee partijvoorzitters, nl. CD&V-voorzitter J. Coens, en Groen-voorzitster M. Almaci, benadrukten wij bij monde van onze ABS-directeur Eric Claeys onze vraag voor een snelle invoer van Statiegeld in Vlaanderen en België. Op dit door de Statiegeldalliantie georganiseerd event legden wij vanuit het ABS de klemtoon op een aantal zeer nadelige facetten van ‘zwerfvuil’ voor onze boeren zoals ‘scherp-in’ bij vee en de vervuiling van onze oogsten. Het is voor ons, ABS, overduidelijk: zwerfvuil, en dan vooral blik en plastic, zorgt voor een verloedering van onze omgeving en ons platteland, het werkgebied van onze boeren.

Een voorbeeld hiervan zijn drankblikjes die tussen het gras belanden en daardoor een echte plaag zijn voor onze veehouders. Als er bij het maaien een blik wordt meegemaaid, belanden er scherpe stukjes blik in het veevoer. Daardoor krijgen de koeien ‘scherp-in’, verwondingen en ontstekingen in de maag. Ze worden er ziek van, ze worden helemaal lusteloos, ze lijden helse pijnen en heel vaak lijdt dit tot het overlijden van het dier. Scherp-in door stukjes blik treft duizenden koeien per jaar,. Naar schatting kost dit de Vlaamse veehouderijsector jaarlijks 4,5 tot 6,8 miljoen euro. De boeren verliezen veel tijd met het opruimen van hun  weilanden. Bovendien komen er steeds nieuwe blikjes bij. Het is echt dweilen met de kraan open. Het is  voor boeren vrijwel onmogelijk om alle blikjes op te sporen en op te ruimen voorafgaand aan het maaien. Er hangt echter een grote prijs aan het niet opmerken van een blikje: dierenleed en dierensterfte.
Met statiegeld op blikjes zouden er 70 tot 90 procent minder in het zwerfvuil belanden. Daarom dringen wij vanuit het ABS al jaren aan voor de invoer van statiegeld. Nederland krijgt vanaf nu een mooiere en schonere leefomgeving, dankzij het statiegeld dat op 1 juli inging op plastic flesjes en volgend jaar op blikjes. Hierdoor zal de vervuiling en de kosten, ook voor de boeren, sterk dalen in Nederland. En belangrijk: de risico’s voor dieren worden hierdoor echt wel kleiner.

Nu het statiegeld op plastic flesjes in Nederland van start gaat, wordt het contrast met België, waar het zwerfvuil sterk toeneemt, steeds groter. Wij hopen nu, met onze buren als voorbeeld, dat onze Vlaamse en Belgische politici snel zullen volgen en ook hier bij ons ‘statiegeld’ zullen invoeren.

De Statiegeldalliantie is een unieke samenwerking van meer dan 1.100 Nederlandse en Belgische gemeenten, verenigingen en bedrijven. Het ABS was één van de eerste Belgische organisaties die aansloten bij de Statiegeldalliantie