ABS Energiebevraging

Het energievraagstuk is niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij. Energie is belangrijk voor onze economische welvaart en het welzijn van iedereen. Zekerheid van energievoorziening tegen aanvaardbare prijzen is wereldwijd dan ook één van de strategische vraagstukken. En dit geldt natuurlijk ook voor onze activiteit, de land- en tuinbouw. Quasi alle aspecten in onze dagelijkse bezigheid hebben te maken met ‘energie’: verlichting, verwarming, koeling, tractoren, melkmachines,… Er zijn dan ook veel redenen om in onze sector uitgebreid aandacht te besteden aan rationeel energieverbruik en de ontwikkeling van alternatieve vormen van energieproductie.

Onze land- en tuinbouwsector biedt dan ook heel wat ‘energie-kansen’. Er zijn vele voorbeelden. We denken hierbij bv. aan WKK’s, groene stroom via mestvergisting, hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, verwarming en koeling op basis van hernieuwbare bronnen,…
Om een eerste beeld te krijgen over ‘energie’ bij onze ABS-leden, hebben we een beknopte bevraging opgesteld.

Deze bevraging behandelt vier thema’s:
1. Investeringen die u deed inzake energiebesparing,
2. Investeringen die u de komende 3 jaar zal doen inzake energiebesparing,
3. Wat u vandaag nog verbruikt en wat u zelf aan energie produceert,
4. Uw behoefte aan ondersteuning inzake ‘energie’.

De enquête vindt u terug door hieronder te klikken op op 'bezoek website'.
Graag snel deze enquête invullen (duurt hooguit 10 à 15 minuten). De einddatum is einde maart 2017.

Alvast bedankt voor uw medewerking! Doe mee en help ABS om uw energiefactuur te verlagen!