ABS ondertekent intentieverklaring tot oprichting van een brancheorganisatie consumptieaardappelen in België

De Belgische aardappelketen, vertegenwoordigd door de erkende landbouworganisaties verenigd in het Agrofront (ABS (Algemeen Boerensyndicaat), Boerenbond en de Fédération Wallonne de l’Agriculture), en door Belgapom voor de handel en verwerking, heeft de intentie zich te organiseren in een erkende brancheorganisatie (BO) aardappelen.
Deze intentieverklaring werd deze voormiddag in Brussel ondertekend.

Deze Belgische brancheorganisatie voor aardappelen, waarin de schakels van de teelt, de handel en de verwerking van consumptieaardappelen zich verenigen om samen de toekomst van deze sector uit te bouwen, wil uitgroeien tot een platform van de aardappelketen en wil fungeren als kenniscentrum op nationaal en regionaal vlak en kan daarvoor ook internationale contacten en samenwerking opzetten.

Voor het volledige persbericht klik op 'Download PDF''