ABS partner in project 'Boer zoekt buur'

ABS is partner in het project 'Boer zoekt buur' van Curieus Oost-Vlaanderen.

Een groeiend aantal landbouwers wil investeren in de energiehuishouding van hun bedrijf maar vaak ontbreken de nodige financiële middelen. Daarnaast zijn veel mensen tegenwoordig op zoek naar andere en zinvollere manieren dan hun spaarboekje om een zeker rendement uit hun financiële reserves te halen.
Curieus Oost-Vlaanderen en haar partners willen met “Boer zoekt Buur” deze twee trends met elkaar matchen. We brengen buren en boeren samen zodat inwoners kunnen investeren in het groener maken van lokale bedrijven en landbouwers een financiële steun in de rug krijgen. Het systeem kan bovendien ook toegepast worden in het onderhoud van waardevolle landschapselementen.
Voor dit project werden de Vlaamse Ardennen uitgekozen als proefregio omdat dit één van de grote agrarische gebieden van Oost-Vlaanderen is.

Meer info in de bijgevoegde PDF.

Meer info is te verkrijgen bij Paul Cerpentier op 0483 40 11 49.