ABS studiedag: biolandbouw, ook voor de Vlaamse boer?

Er is weinig tevredenheid onder de landbouwers. Te vaak gebukt onder oververzadigde markten met dumpingprijzen als gevolg. Het overaanbod weegt ook door op de contractprijzen die nauwelijks kostendekkend zijn. Hoe lang kan dat nog duren?

Moeten we niet uitkijken naar andere landbouwvormen, moeten we niet méér zoeken naar meerwaarde en minder naar meer volume. Niet langer de blinde massaproductie, maar meer luisteren naar de consument, de koper van ons product. En als we luisteren naar de consument dan zegt die onder andere dat hij meer bio wil … Gaan we die ook produceren?

In tegenstelling met wat in het buitenland gebeurt volgt onze Vlaamse boer deze bio-trend niet of nauwelijks. De redenen hiertoe zijn divers, maar zijn ze wel gegrond? Er bestaan veel vooroordelen, taboes en sociale druk. Ook ABS ziet deze evolutie en wil ook deze landbouwvorm ondersteunen als die ervoor zorgt dat een aantal landbouwgezinnen hier
voldoening kunnen uitputten.

Het is in die zin dat ABS een biostudiedag organiseert op 14 maart 2018.
We luisteren eerst naar de ervaring van 3 Vlaamse bioboeren en in de namiddag gaan bekijken welke afzetmogelijkheden er zoal zijn. We sluiten af met een verhelderend panelgesprek en onze voorzitter zet op het einde alles nog eens op een rij.

Deelname in de onkosten: € 10 voor ABS-leden, € 15 voor niet-leden. Ter plaatse te betalen.

Zie gedetailleerd programma in bijlage (klik op 'meer info').