ABS tevreden over federale maatregelen inzake Fipronil-crisis

Het ABS (Algemeen Boerensyndicaat vzw) drukt haar tevredenheid uit over de maatregelen van de federale regering die genomen worden in de nasleep van de Fipronil-crisis. De snelheid waarmee de federale overheid omging bij het behandelen van deze crisis, is uitzonderlijk en krijgt hiervoor oprechte dank van het ABS en haar leden pluimveehouders.

ABS-voorzitter Hendrik Vandamme uitte vooraf zijn bezorgdheid over de timing en snelheid van het financieel tussenkomen ten bate van de getroffen pluimveebedrijven, in de nasleep van de Fipronil-crisis.
Hendrik Vandamme hierover: “De nood aan een snelle tussenkomst was echt heel groot. Wij zijn dan ook, momenteel, tevreden over de maatregelen die genomen zullen worden, en vooral over de snelle aanpak van de federale regering.”

Het ABS dringt aan op een centrale aansturing op federaal niveau. ABS-voorzitter Vandamme: “We kijken dan ook uit naar de snelle operationalisering van de aangekondigde maatregelen. Op de pluimveebedrijven is dat de grootste nood die gelenigd moet worden.”

Inzake de technische uitwerking van de maatregelen zal het ABS de volgende dagen haar volledige medewerking verlenen.