ABS vraagt aan Minister Joke Schauvliege om dringend bijkomende maatregelen te nemen om de gevolgen van de droogte te verzachten

De aanhoudende droogte zorgt voor steeds meer problemen op de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. Met steeds minder water beschikbaar of geschikt voor irrigatie is de toestand op het terrein dramatisch. Er is dringend nood aan initiatieven ter ondersteuning van de sector.
Door de extreme weersomstandigheden stoppen gewassen met groeien en oogsten mislukken. Het lukt veehouders niet om voldoende ruwvoeder te oogsten, akkerbouwers zien hun gewassen eveneens opdrogen.
Deze toestand zorgt er voor dat veehouders nu reeds hun ruwvoeder, dat voorzien was voor de komende winter, moeten aanspreken om hun dieren voldoende voeder te verschaffen. Eind juli werd reeds de eerste mais noodgedwongen ingekuild, maanden te vroeg…
Ook de Europese Commissie ziet de omvang van....

Lees het volledige bericht onder "open PDF"