ABS vraagt uitbreiding ‘gelegenheidsarbeid’ voor de fruitsector

In navolging van de ondertekening van het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de groene sectoren, was staatssecretaris Philippe De Backer op 2 maart aanwezig op het fruitbedrijf Weemaes in het Waasland. Ter gelegenheid van dit bezoek, pleit ABS-voorzitter Hendrik Vandamme op korte termijn voor een uitbreiding van de ‘gelegenheidsarbeid’ in de fruitsector. Meer specifiek vraagt het ABS een verruiming van de bestaande regeling voor de witloof- en champignonteelt.

Na de ondertekening van het Plan voor eerlijke concurrentie op 17 februari 2017, berichtte het Algemeen Boerensyndicaat (ABS vzw) reeds over de meerwaarde van dit plan. Met dit plan wordt in eerste instantie betracht om sociale fraude aan de bron te voorkomen. Het terugdringen van sociale fraude is een win-win-win situatie, en dit voor werkgevers, werknemers en overheid. Het ABS is sterk overtuigd van de meerwaarde van dit plan voor alle betrokkenen, en dit ook voor de familiale land- en tuinbouwbedrijven. In aanvulling op dit plan is het echter wel opportuun om op korte termijn flexibeler te kunnen omgaan met gelegenheidsarbeid in de fruitsector.

Aan te passen in PC 145: uitbreiding periode gelegenheidsarbeid fruitteelt.

In aanvulling op de bestaande regeling voor gelegenheidsarbeid (PC 145) voor de witloof- en champignonteelt (65 + 35 dagen ) is het ABS vragende partij om deze regeling ook in te voeren in de sector fruitteelt. De fruitsector kende de voorbije jaren een behoorlijke schaalvergroting en meerdere fruittelers diversifiëren ook wat betreft de door hen geteelde fruitsoorten. Daardoor wordt de periode waarin behoefte is aan extra werkkrachten langer en loopt men steeds vaker aan tegen de grenzen van de huidige maximale periode van tewerkstelling van 65 dagen. Dat veroorzaakt problemen van praktische aard zoals de regeling van de huisvesting, de opmaak van de werkregelingen en het opnieuw zorgen voor een opleiding voor nieuwe medewerkers, die dan maar een kortere tijd meer nodig zijn voor de afronding van de teeltwerkzaamheden (oogst).
Het ABS is ervan overtuigd dat een flexibeler en uitgebreid systeem voor gelegenheidswerknemers in de fruitsector aan de orde is. De uitbreiding van de periode waarbij gebruik kan gemaakt worden van gelegenheidsarbeiders tot 100 dagen, past in dit kader en zal bijdragen tot het verhogen van de efficiëntie op onze fruitbedrijven.

Europees Parlementslid voor landbouw en schepen van landbouw in Sint-Truiden Hilde Vautmans was eveneens aanwezig tijdens het bezoek aan het bedrijf van de familie Weemaes. Over de uitbreiding van gelegenheidsarbeid vertelt zij het volgende: “100 dagen seizoensarbeid zou zeer goed nieuws zijn voor de fruitsector. Het is al lang een terechte vraag van de fruittelers om de 65dagen regeling uit te breiden. Daarom ben ik dan ook zeer blij dat de federale regering hier werk van wil maken. Op die manier kunnen fruittelers met dezelfde mensen, die de plantages en bomen kennen, blijven werken gedurende 100-dagen ipv 65 dagen. Uiteindelijk kost dit niets aan de belastingbetaler maar het vergemakkelijkt wel het werk van de fruittelers. De regering komt hiermee tegemoet aan een vraag van de sector. Na mijn persoonlijke consultatie met meer dan 300 Limburgse fruittelers bleek dit een van de belangrijkste aandachtspunten te zijn. Deze focus leg ik dan ook in mijn actieplan voor de fruitteelt.”