ABS: “Investeer als overheid in performante handhaving waar het moet”

Naar aanleiding van de berichtgeving over mestverwerkingsfraude wenst het Algemeen Boerensyndicaat duidelijk te maken dat de organisatie vragende partij is voor betere handhaving bij mestverwerking. De overheid moet investeren in een performantere handhaving en zo de mazen van het net sluiten, veel meer dan tot op vandaag gebeurde. Correct werkende verwerkers en boeren worden immers mee door het slijk gesleurd, terwijl zij niets verkeerd doen. Een strenger mestdecreet, onder de vorm van het ter stemming liggend zesde mestactieplan, moet daartoe bijdragen. Het uitwerken en operationaliseren van een echt actieplan tegen de oneerlijke concurrentie in de sector is meer dan ooit aan de orde om de stal uit te mesten en moet deel uitmaken van het uitvoering geven aan het vernieuwde mestdecreet.

Het begint langzaamaan komisch te worden, de spectaculaire verhalen die zo vlak voor de verkiezingen de media halen, alle in de hoop een doel te bereiken, maar vaak blijkt het misplaatste stemmingmakerij.
Laat ons duidelijk zijn, zowel landbouwers als niet-landbouwers zijn het eens dat een rotte appel best uit de mand verwijderd wordt. Dit was zo, dat is zo en dat zal altijd zo zijn.

Voorzitter Hendrik Vandamme reageerde overigens reeds op de onthullingen in De Standaard van 21 mei, waarbij hij zegde dat het niet aan het ABS is om op te treden tegen fraude.
Hendrik Vandamme (DS van 21 mei): “De organisatie is vragende partij om fraudeurs aan te pakken, want nu worden ook de boeren die het goed menen bestraft. De controleurs zouden stilaan mogen weten wie de boosdoeners zijn en de overheid moet hen de middelen en mankracht geven om het grondig aan te pakken.”

Lees het volledige ABS-persbericht door te klikken op 'download pdf'.