Coronavirus – Maatregelen voor zelfstandigen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus,
kunnen een beroep doen op verschillende maatregelen.

Meer informatie vindt u in de bijlage