De droogte erkend als landbouwramp, maart toch enkele bedenkingen

Het ABS is blij met de erkenning, maar heeft toch enkele bedenkingen.
Niemand twijfelde eraan dat deze uitzonderlijke, lange droge periode die trouwens nog steeds voortduurt, erkend ging worden. De schade is immens en zal de landbouwbedrijven nog enkele jaren achtervolgen.
Denk hierbij maar aan de aardappelcontracten die niet volgeleverd raken. De contractprijs voor ’18 was reeds zeer (te) laag en met de huidige slechte opbrengsten beloofd het voor veel aardappelboeren een koude winter te worden.
Ook de opbrengsten van verschillende andere gewassen vielen zwaar tegen en door een slechte kwaliteit kon niet altijd ten volle van de soms goede prijzen geprofiteerd worden om de verliezen bij andere gewassen op te vangen.
Een aantal mensen en ook afnemers denken dat de schadevergoedingen in het kader van een landbouwrampenfonds de geleden schade volwaardig compenseren. Laat het duidelijk wezen, de vergoedingen zijn broodnodig maar in veel gevallen ook niet meer dan een doekje voor het bloeden.
Vooraleerst wordt er maar een zeker percentage van de geleden schade (voor 2017 was dat 80%) uitbetaald. Maar voor degene die geen weersverzekering heeft