De droogte erkend als landbouwramp. Wat nu te doen?

De minister van landbouw heeft de uitzonderlijke droogte erkend als landbouwramp, mede op aandringen van het ABS.
Het ABS is dan ook verheugd dat er naar de noden van de land- en tuinbouw geluisterd is. Toen op 29 juni de erkenning afgewezen werd, hebben we direct gevraagd aan de minister om de procedure te herdoen. We hebben erop gewezen dat niet enkel het uitblijven van neerslag diende bekeken te worden maar ook de grote regionale verschillen, het cumulatieve neerslagtekort en later ook de captatieverboden.
Vorige week nogmaals is er door het ABS in een brief aan de minister op aangedrongen om de redenen tot erkenning niet enkel te baseren op de gevallen neerslag de afgelopen maanden.

Open het bijgevoegde document met de richtlijnen wat u dient te ondernemen om in aanmerking te komen voor een eventuele schadevergoeding.