Droogte-info 2019

Wordt het terug een zeer droge zomer?

Met geen regen in het vooruitzicht en de belofte dat de rest van juli droog en heet zal worden, lijkt het dat we terug een zeer droge zomer tegemoet gaan.
Deze winter en dit voorjaar is er wel redelijk wat neerslag gevallen, maar onvoldoende om de watervoorraden aan te vullen. Het gevolg is dat we vroeger of vorig jaar geconfronteerd worden met captatieverboden.

De gevolgen laten zich al goed voelen. Hier en daar hoor je wel eens het woord “landbouwramp vallen, maar zover zijn we nog niet. Aangezien een landbouwramp zich maar 1 keer in de twintig jaar kan voordoen, moet het al erger worden dan vorig jaar en dat zit er, gelet op de stand van de gewassen en de periode van het jaar niet in.
Dit wil niet zeggen dat de planten niet lijden onder de droge omstandigheden en in een aantal gebieden is de situatie wel degelijk

Als je droogteschade hebt, kan het wel degelijk interessant zijn om dit aan de gemeente te melden en te vragen om de schattingscommissie langs te laten komen. Dit om achteraf een teeltmislukking door droogte te kunnen bewijzen voor zowel de belastingen als de mestbank.

Als gevolg van deze droge periode worden er door allerlei overheden maatregelen opgelegd
.De verschillende gouverneurs hebben aangekondigd dit jaar wel degelijk toe te zien op de verschillende captatieverboden, de eerste verwittigingen en boetes zijn reeds uitgedeeld.

Voor een actuele toestand van de captatieverboden in de verschillende provincies klik je best op onderstaande link of kijk je opdehoogtevandroogte.be. Daar kun je per provincie de actuele toestand zien.

Het captatieverbod geldt niet voor het vullen van een spuittoestel voor gewasbescherming en het oppompen van water uit een beek via een weidepomp om vee plaatselijk in de weide van water te voorzien.