Eerste NCD-besmetting bij “professionele” pluimveehouder

Op 4 juli is een eerste besmetting met Newcastle disease vastgesteld bij een “professionele” pluimvee- en vogelhandelaar in Haaltert (Oost-Vlaanderen). Deze handelaar was de leverancier van een hobbyhouder waar recent NCD werd vastgesteld.
Op het bedrijf in Haaltert werden geen klinische symptomen ontdekt, maar werd wel het virus aangetroffen. Dit is mogelijk omdat het NCD-virus dat momenteel circuleert, anders is dan wat gebruikelijk voorkomt in NW-Europa. Het vertoont dus geen 100% overeenstemming met de vaccinstammen in België. Dus bij een goede vaccinatie beschermt het tegen klinische tekens, maar verhindert het niet altijd de circulatie. Gevolg is dat er mogelijks besmette dieren kunnen zijn zonder klinische tekens, maar die wel het virus verder kunnen verspreiden.

Vaccinatie tegen Newcastle disease is verplicht voor alle pluimveebedrijven met meer dan 100 stuks pluimvee.
De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het FAVV beschouwt de pluimvee- en vogelhandelaar uit Haaltert als een professioneel bedrijf, met alle gevolgen vandien. Zo dient de OIE ook op de hoogte gebracht te worden van deze uitbraak en kan dit gevolgen hebben voor de export.
Rond deze haard werd een zone met een straal van 500 meter, een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend.

•In de 3 en de 10 km-zones is een verbod van kracht voor het verplaatsen van alle pluimvee en broedeieren. Alle professionele pluimveehouders in deze zones moeten een bedrijfsinventaris overmaken aan het Voedselagentschap. In deze zones zijn alle verzamelingen van pluimvee en vogels verboden.

•In de zone van 500 m rond de besmetting moet bovendien alle pluimvee, zowel van hobbyhouders als op professionele bedrijven, opgehokt en gevaccineerd worden. Tevens dient hier ook elke hobbyhouder een inventaris van zijn pluimvee over te maken aan de gemeente.

Wat de maatregelen precies inhouden, kunt u via onderstaande link bekijken.