Europese Top: flop voor landbouw

De 27 Europese staats- en regeringsleiders kwamen van 17 tot 21 juli bijeen op verzoek van Europees President Charles Michel. Ze bespraken daarbij het Meerjarig Financieel Kader (MFK), de Europese meerjarenbegroting, voor de periode 2020-2027. Het budget voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) maakt daar een substantieel deel van uit en dat is van groot belang voor de ganse Europese landbouwsector. Voldoende financiƫle middelen beschikbaar hebben om op gepaste wijze te kunnen omgaan met alle uitdagingen in het toekomstige GLB is van levensbelang voor de Vlaamse land- en tuinbouw. De Europese Top leidde niet tot de verhoopte erkenning voor ons werk. Het weze duidelijk: deze Top werd een flop voor de landbouw, onze sector werd gewoonweg gebruikt als pasmunt.

Lees het volledige ABS-persbericht over de Europese Top door te klikken op 'DOWBLOAD PDF'