Fipronil: boodschap aan de sector van het FAVV

Zoals aangekondigd op het overleg met de sector op 01.08.17, heeft het Agentschap op elk legbedrijf, dat niet in het kader van het gerechtelijk onderzoek geblokkeerd was, monsters genomen van elke stal dieren in productie.
Deze monitoring is ondertussen uitgevoerd. De analyseresultaten worden kortelings afgerond.
In combinatie met de analyses, die uitgevoerd zijn op de geblokkeerde bedrijven, kan gesteld worden dat er van de Belgische legkippen, die momenteel in productie zijn, geen gecontamineerde eieren meer op de markt komen.