Fipronil: Maak U bekend!

Het ABS werkt actief achter en voor de schermen aan oplossingen voor getroffen boeren.
Op de task-force van donderdagvoormiddag was er overeenstemming dat er steun moet komen voor de bedrijven (landbouwbedrijven en ook aanverwante bedrijven) die slachtoffer geworden zijn van deze frauduleuze praktijken.
De eisen van het ABS zijn hier door de voorzitter duidelijk naar voor gebracht. Er moet zo snel mogelijk klaarheid komen voor geblokkeerde bedrijven. Analyseresultaten moeten zo snel mogelijk naar de pluimveehouder doorgestuurd worden.
Op zowel regionaal, federaal als op Europees vlak moet er nagegaan worden wat er mogelijk is aan echte steunmaatregelen, geen doekjes voor het bloeden.
Crelan heeft reeds bekend gemaakt dat het in overleg met de getroffen bedrijven zelf, de mogelijkheid aanbiedt tot tijdelijk uitstel van kapitaalsaflossingen.
Is uw bedrijf getroffen door de fipronilcrisis?
Maak u kenbaar! Zo kan het ABS een gezamenlijke klacht met burgerlijke partijstelling opstarten. Hoe u dat doet, leest u in het artikel in bijlage (klik op "download pdf").