Fipronil: Vergoeding kosten gemaakt voor destructie kippenmest

Vanaf nu kan er een aanvraag ingediend worden bij OVAM (dus niet bij de mestbank) om de kosten van het transport en de vernietiging van besmette mest terugbetaald te krijgen. Om voor een volledige terugbetaling in aanmerking te komen dient alle besmette mest afgevoerd te zijn én dient er gestart te zijn met reinigen volgens het voorgeschreven reinigingsprotocol. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan bedraagt de vergoeding 90%. Het saldo wordt dan eventueel later vergoed.Op het formulier moet u ook aanduiden of de BTW kunt terugvorderen of niet. Bedrijven die de BTW niet kunnen terugvorderen, krijgen ook de BTW vergoed.
De nodige documenten vindt u terug op de website van OVAM of via onderstaande link