Fiscaal landbouwbarema inkomsten 2019

Alleen het barema vleesvee daalt, voor de varkenshouders stijgt de semi-brutowinst aanzienlijk.

Zoals elk jaar is het resultaat van de besprekingen over het barema op het voorgaande inkomensjaar het gevolg van intens overleg tussen de drie representatieve Belgische landbouworganisaties en de FOD Financiën. Ook dit jaar heeft het ABS actief deelgenomen aan de onderhandelingen van deze fiscale barema’s om de belangen van onze leden maximaal te kunnen verdedigen. We overlegden in voorbereiding daarop ook intern met de voorzitters van onze respectievelijke commissies (zuivel, varkens, akkerbouw/aardappelen), die zo optreden als voelspriet en spreekbuis voor hun sector.
Het jaar 2019 was globaal gezien een beter inkomensjaar voor de landbouwsector omdat voor de meeste sectoren de omzet steeg ten opzichte van het jaar voordien. Vooral in de varkenshouderij waren er aanzienlijke prijsstijgingen te noteren na het rampzalige jaar 2018.
De vleesveesector ging er in 2019 nog op achteruit: de prijzen lagen in de buurt van het lage niveau van 2018, wat in combinatie met de hogere voederkosten leidde tot een kleine daling van de semi-brutowinst van iets minder dan 1 %.

Onder "download pdf" vindt u de rest van het artikel en de barema's voor 2019 terug.