Gepos slotevenement

Het slotevenement GEPOS vond plaats op achtste editie van Qualipom op op woensdag 26 juni ll. in Aubers (in de omgeving Rijsel). GEPOS of een interregionaal beheer van aardappeloverschotten in jaren van extreme productie.

Kom luisteren naar de resultaten van de bevraging van de
telers naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een sectorbreed
initiatief om overschotaardappelen een andere bestemming
te geven en zo de waardevermindering van de
vrije aardappelen in jaren met zeer grote overschotten te
beperken. U krijgt te horen op welke basis dat een degelijk
systeem kan opgezet worden, wat het potentieel is van verschillende
alternatieve bestemmingen voor grote hoeveelheden
overschotaardappelen en onder welke voorwaarden
de aardappeltelers in het gebied Noord-Frankrijk – Vlaanderen – Wallonië bereid zijn om in te stappen in een dergelijk systeem.

Dit afsluitend evenement wordt georganiseerd in de marge van Qualipom 2019 door ABS, FWA (Fédération wallonne d’Agriculture) en UNPT (Union Nationale de Producteurs de Pommes de terre, FR). Qualipom is een tweejaarlijkse vakbeurs in openlucht voor de aardappelprofessionelen in het hele gebied ten noorden van Parijs en is open van 9:30 tot 18:00.
Er zijn 110 standen en op de vorige editie waren meer dan 2000 bezoekers.
Op de terreinen van het bedrijf Claye (handel in graan) kunt u aardappelproeven, beursstanden en demonstraties bekijken in het kader van een duurzame bedrijfsvoering en krijgt u de kans om u te informeren en contacten te leggen met tal van spelers en voorlichters in de aardappelketen.
De inkom is gratis. U krijgt innovaties te zien op vlak van bemesting,
gewasbescherming, irrigatie, rassen en pootgoed, loofdoding, mechanisatie, alternatieven voor CIPC, bewaring en handel .
Het slotevenement van GEPOS gaat door om 17.00 uur op enkele kilometers van de demonstratie in de lokalen van de Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais, Pôle Légumes Région Nord, 209, route d’Estaires, 62840 LORGIES.
Qualipom gaat door op woensdag 26 juni, van 9:30-18:00,
Route d’Aubers, 59249 AUBERS. Voor GEPOS verzamelen we om 16.00 uur op standnummer 13 van het UNPT.
Terug