Hoog nitraatresidu door klimatologische omstandigheden

Afgelopen najaar werden veel boeren geconfronteerd met te hoge nitraatresidus in de bodem. Voor een groot deel onder hun, was dit te wijten aan klimatologische omstandigheden, namelijk een moeilijk groeiseizoen en warme najaarstemperaturen waardoor, al dan niet gestimuleerd door een bodembewerking na de oogst, er nog veel stikstofmineralisatie in de bodem was. Mede door de omstandigheden hebben vanggewassen dit najaar niet altijd goed hun werk kunnen doen. Door de zachte winter echter, is er steeds plantengroei geweest en zijn deze gewassen toch nog goed uitgegroeid na de datum van staalname.
Typisch bij dergelijke gevallen zijn een hoog nitraatresidu in de bovenste laag (0-30 cm), terwijl er in de onderste grondlagen weinig stikstof gemeten wordt.

Een belangrijk percentage van de landbouwers dreigt door een te hoog nitraatresidu uit te komen op een bedrijfsevaluatie met te hoge waarden en behouden zo, ten onrechte, hun focusstatuut of schuiven een focusbedrijf-categorie op. Dit houdt ernstige financiƫle implicaties in en zorgt voor onnodige stress.
Het Algemeen Boerensyndicaat vraag derhalve op de resultaten van de nitraatresidu-analyses een correctie toe te passen die het effect van de uitzonderlijke omstandigheden opvangt.
De landbouwers willen mee zorg dragen voor een vermindering van de nitraatuitspoeling, maar de toewijzing van de schuld en maatregelen moet op een correcte en objectieve wijze gebeuren waarbij wij, als landbouwers, niet mogen afgerekend worden op de uitzonderlijke grillen van de natuur.

In bijlage vindt je een voorbeeld bezwaarbrief, waarin de betrokken boeren zelf hun naam, adres, datum,.. kunnen invullen. Deze brief dient niet voor degenen met zeer hoge residuen of degene die reeds een lang verleden met zeer hoge residuwaarden hebben, maar voor de vele boeren, die in normale jaren vrij goed zitten (of lichte overschrijding), en nu erover zitten, terwijl de waarden van de onderste grondlagen wel degelijk laag zijn.
Het doel is om voldoende bezwaarbrieven op de Mestbank te krijgen zodat we tot een regeling kunnen komen waarbij met de grillen van de natuur rekening wordt gehouden.
Voor meer informatie:
Mark Wulfrancke tel 0498 91 44 22
Mark.wulfrancke@absvzw.be