Kunstmestregister op orde tegen 15 mei

Het kunstmestgebruik moet dit jaar op perceelsniveau bijgehouden worden. Voor 15 april kon dit op een manier die je zelf kon kiezen. Sinds 15 april moet dit digitaal gebeuren op het Mestbankloket, onder de rubriek kunstmestregister”. Voor de gegevens van voor 15 april hebt u tijd tot 15 mei om deze op het Mestbankloket in te vullen. Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen aan het AABS.

Wat moet u niet in het kunstmestregister invullen?
  • Meststoffen die geen stikstof of fosfor bevatten zoals patentkali, moet u niet aangeven.
  • Organische korrelmeststoffen waar geen kunstmatige verkregen stikstof of fosfaat aan toegevoegd is: Die moet u aangeven bij de jaarlijkse Mestbankaangifte. Let op, dit kan wijzigen voor 2022.
  • Effluent: dit valt onder de organische meststoffen.
  • Kunstmest in het buitenland gekocht voor gebruik op buitenlandse gronden.
  • Spuiwater van een biologische luchtwasser. Dit is een andere meststof.
  • Potgrond: Als een mengeling van potgrond met kunstmest (bv. osmocote) wordt aangekocht, moet die in 2021 niet geregistreerd worden in het kunstmestregister (niet in het verkoopregister, niet in het gebruiksregister, en niet in verhandelingsregister).

Lees verder door te klikken op 'download pdf'