Lage aardappelopbrengst is grote zorg voor contractteler

Vanuit het ABS hebben wij een schrijven gericht tot de aardappelverwerkende industrie met de expliciete vraag om telers niet het gelag te laten betalen van de droogte. De opbrengst van (half)vroege aardappelen is zeer zorgelijk. Het Proefcentrum PCA gaat uit van circa 20 ton per hectare op niet-beregende percelen en 30 à 35 ton op percelen waar de beregeningshaspel draaide.

Wij verstuurden onze brief aan de secretaris van Belgapom, Romain Cools, dit om de grote ongerustheid bij de aardappeltelers te melden bij het niet invullen van het afgesloten contract.

In de pdf-bijlage vindt u de verstuurde brief.