Lanbouwbarema's 2018 bekend

Het jaar 2018 was globaal een slechter jaar voor de landbouwsector omdat door de prijsdalingen voor melk, vleesvee en varkens de ontvangsten aanzienlijk daalden. Voor de akkerbouw anderzijds zorgden de sterk gestegen tarweprijzen (vooral in de eerste maanden van het verkoopseizoen) en de hogere aardappelprijzen voor een serieuze baremastijging.
De vleesveehouderij ging er in 2018 ook weer op achteruit. De prijzen lagen onder het niveau van 2017 wat in combinatie met hogere voederkosten leidde tot een daling van ongeveer 4,5 %.
Voor de melkveehouders was er een daling van de melkprijs en een status quo van de opbrengst van de reformekoeien en de kalveren. De hogere voederkosten per koe versterkte nog deze tendens wat leidde tot een daling van de semi-brutowinst met 11 % ten opzichte van 2017. Het hogere melkbarema boven de 25 ha daalde van 5 naar 3 euro per ha wat een extra-daling van de semi-brutowinst tot 80 euro per ha met zich meebrengt. De coëfficiënt ”liters per ha” die dient om de “ha melk” te bepalen bleef ongewijzigd.

Onder "download pdf" vindt u de barema's voor 2018.