MAP 6

Zoals verwacht is op woensdag 22 mei Mestactieplan 6 (MAP 6) goedgekeurd. Er is via allerlei kanalen nog geprobeerd de stemming te beïnvloeden, maar er zijn geen verdere wijzigingen meer doorgevoerd.
Je zou kunnen verwachten dat iedereen nu tevreden is. Een aantal politici hebben hun zin gekregen in een verregaande verstrenging van het ontwerp MAP 6 en er komt een derogatie, die dit jaar al ingaat.
Degene die de laatste discussies gevolgd heeft, weet dat niet iedereen tevreden is. De personen die tevreden zijn , weten zeer goed dat ze de landbouw, maar ook de Mestbank een moeilijk werkbaar actieplan door de strot geramd hebben.
Het ontwerp MAP 6 was streng en doelgericht. Het ontwerp bevatte ook de nodige maatregelen om enkele achterpoortjes te sluiten. De veranderingen aan het uiteindelijk goedgekeurde MAP 6 betreffen alle verstrengingen die het uiteindelijke doel niet dienen. Het zal moeilijk zijn om hier voldoende draagvlak voor te vinden omdat ook de streken, waar er geen problemen (meer) zijn zeer gemakkelijk te maken zullen hebben met verstrengde maatregelen.

Er komt, met terugwerkende kracht derogatie. Wie hiervoor gekozen heeft, moet wel stalen nemen voor eind mei.

Als u op "bezoek website" klikt, vindt u het gehele Mestactieplan 6, zoals het is goedgekeurd, terug.