Nieuwe regels voor de vermarkting van eieren bij ophokplicht vanwege een uitbraak van vogelgriep

Een EU-verordening van 2008 liet pluimveehouders met vrije uitloopkippen toe om de eieren toch nog als vrije uitloop-eieren te verkopen als hun dieren vanwege een uitbraak van vogelgriep verplicht binnengehouden dienden te worden en dit tot 12 weken lang.
Vanaf 25 november 2017 is deze periode verlengd tot 16 weken.
De wijziging is er gekomen op vraag van de lidstaten en de pluimveesector. Het komt steeds vaker voor dat de kippen op bevel van de Europese autoriteiten moeten binnengehouden worden om besmetting met vogelgriep door overvliegende trekvogels te voorkomen. Dit is dan in strijd met andere Europese regels rond vrije uitloop-eieren die bepalen dat deze legkippen gedurende de dag vrij buiten moeten kunnen uit de stal.
Het was reeds toegestaan om in dergelijke omstandigheden, waarbij de kippen verplicht moesten binnengehouden worden, gedurende 12 weken de eieren toch als vrije uitloop-eieren te verkopen. De periode van 12 weken werd als tekort ervaren in 2016, toen de ophokplicht vanwege vogelgriep langer dan 12 weken duurde. Dit heeft tot onnodige verliezen geleid bij de pluimveehouders. Vrije uitloop-eieren dienden toen verkocht te worden als gewone eieren. Een verruiming van de periode tot 16 weken zal dit probleem grotendeels oplossen.
De nieuwe regels verduidelijken ook dat de vrijstelling geldt per stal. Dit wil zeggen dat als er gedurende een periode van ophokplicht, op een boerderij een leegstaande stal herbevolkt wordt, de periode van 16 weken pas begint te lopen vanaf de herbevolking van de stal. De datum van afkondiging van de ophokplicht in de regio is dus van geen belang.
De ophokplicht in 2016/2017 had in het bijzonder gevolgen voor de pluimveehouders met vrije uitloop kippen in Belgiƫ, Duitsland, Nederland, Frankrijk en Ierland.
Er zijn ongeveer 390 miljoen legkippen in de EU, waarvan 54 miljoen (14%) gehouden worden in vrije uitloop systemen.