Onbegrijpelijke zet van de Mestbank

82% van de landbouwers is er in geslaagd om te voldoen aan de verplichting voor het inzaaien van de vanggewassen. Best vrij merkwaardig als je weet dat deze regel pas laat op het teeltseizoen ingevoerd is en wet geworden is op 30 juli 2019. Teeltplannen zijn op de laatste minuut nog omgegooid, korrelmaïs werd snijmaïs en aardappelen werden (te) vroeg gerooid.
Sommigen beweren anders, maar het is duidelijk dat, hoe moeilijk het ook is, de landbouwers wel degelijk aan een goede waterkwaliteit werken en tot het uiterste gegaan zijn om aan de regels van MAP 6 te voldoen.

Dat er geen overgangsjaar ging komen was aangekondigd, maar in elke communicatie had de Mestbank het wel over een pragmatische aanpak voor 2019. Volgens de Van Dale betekent pragmatisch: “gericht op feiten, inspelend op de praktijk”. Iedereen met een klein beetje landbouwkennis weet dat het quasi ondoenbaar is om, eenmaal het teeltseizoen bezig is, de plannen te wijzigen.

Lees het volledige ABS-persbericht door hieronder te klikken op 'download pdf'.