Reële sectormelkprijs voor november 2017

in bijlage vindt u de reële sectormelkprijs voor november 2017. Deze prijs is gebaseerd op de gegevens die doorgegeven worden door de kopers van melk lid van BCZ en op de gemiddelde maandelijkse gehaltes in V. en E. zoals medegedeeld door de Regio's.