SOS Zomerkamp zoekt kampplek voor 100 jeugdgroepen

Deze zomer organiseert het Vlaams jeugdwerk zo’n 6.600 zomerkampen, goed voor een half miljoen kinderen en jongeren op kamp. De Afrikaanse varkenspest - die in het najaar van 2018 werd aangetroffen in de populaire kampenprovincie Luxemburg - strooit echter roet in het eten. Het virus is niet schadelijk voor de mens maar vormt wel een bedreiging voor de landbouwsector. Daarom worden er maatregelen genomen in de getroffen gebieden en zijn er langs Vlaamse kant 100 groepen op zoek naar een nieuwe locatie voor hun zomerkamp.
Vrijdag 5 april lanceerden de jeugdbewegingen, De Ambrassade en Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz het platform www.SOSzomerkamp.be). Op deze website kunnen jeugdgroepen en aanbieders van een terrein of gebouw elkaar vinden. Alle boeren, scholen, particulieren, landbouwers, bedrijven, jeugdbewegingen, festivaluitbaters, en lokale overheden worden opgeroepen om hun terreinen open te stellen voor de zomer van 2019, en zo alle kinderen en jongeren deze zomer een zorgeloos zomerkamp te laten beleven.
SOS Zomerkamp werd opgestart omdat het gebied waar de varkenspest woedt, blijft uitbreiden, zowel het getroffen als het risicogebied. Bovendien werd vastgesteld dat terreineigenaars en boeren vaak niet op de hoogte zijn van de genomen maatregelen. Om de onduidelijkheid en onzekerheid te counteren neemt het Vlaams jeugdwerk, in samenwerking met Les Scouts, het voortouw. Het jeugdwerk adviseert haar lokale groepen om ook in gebieden die grenzen aan de getroffen zones te vertrekken. Dit om te anticiperen op uitbreidingen die de komende maanden mogelijks nog zullen volgen.

Meer weten? Surf naar www.SOSzomerkamp.be
Terug