Steun aan aardappeltelers n.a.v. de COVID-19-pandemie

Departement Landbouw en Visserij brengt ons op de hoogte dat de besluiten van de Vlaamse Regering voor toekenning van de steun aan aardappeltelers en siertelers n.a.v. de COVID-19-pandemie werden gepubliceerd in het Staatblad.

Dit betekent dat de steun vanaf nu kan aangevraagd worden en dat de uiterste indieningsdata van deze steunaanvragen hierdoor ook gekend zijn.
De uiterste indiendatum van deze steunaanvraag is:
1. voor aardappelen: vrijdag 28/8
2. voor sierteelt: vrijdag 11/9.

Meer informatie over de voorwaarden van de steunaanvraag en de aanvraagformulieren zijn terug te vinden op deze webpagina’s:
3. voor aardappelen: www.lv.vlaanderen.be/crisismaatregelen/aardappelen
4. voor sierteelt: www.lv.vlaanderen.be/crisismaatregelen/sierteelt

De ingevulde aanvraagformulieren en bijlages voor de sierteelt moeten via mail of aangetekende zending aan de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij bezorgd worden uiterlijk op de bovenvermelde data.

Het persbericht van het Departement Landbouw kan u lezen door te klikken op download pdf.