Varkenspraatje januari 2017

No Farmers, No Food, No Future!

De eerste maand van het nieuwe jaar is traditioneel een drukke maand met veel nieuwjaarsrecepties en de tweejaarlijks beurs Agriflanders in de Expohallen van Gent. Deze editie was terug een voltreffer, de mensen waren goed gezind en de zin om te boeren was er terug. We sloten het jaar af met heel goede biggenprijzen, na mijn uithaal eind oktober constateren we een correcte prijszetting die op zijn minst reageert op een tekort. Anderzijds wanneer er teveel zijn mag hij gerust dalen, we moeten een markt gerelateerde prijs hebben die de markt volgt en geen waar de industrie zegt hoeveel ze willen geven. Zo kwamen we uit op een gemiddelde Vlaamse biggenprijs van 33,44 €.

De varkensprijzen zijn sinds juni aan een herstel bezig, met een gemiddelde van 1.05 €/kg nieuwe prijs Belgian Pork Group kunnen we stellen dat we een gemiddeld jaar gehad hebben. Dit voorjaar ziet er veelbelovend uit, als we al de voorspellingen mogen geloven… Trouwens hoge biggenprijzen wegens een groot tekort aan biggen, voorspelt een tekort aan varkens binnen een 4-tal maanden. Een sterke export naar China en een goede Euro/Dollar verhouding zorgen voor een extra stimulans in de prijzen, hopelijk gooit de nieuwe Amerikaanse president geen roet in het eten…

Ook dit jaar staan we voor grote uitdagingen, een aantal moeilijke dossiers waar een doorbraak moet komen en waarvoor we jullie belangen gaan verdedigen. Hieronder een opsomming van de belangrijkste.
Het castratiedossier, waarin minister Weyts van Vlaanderen een voortrekkersrol wil spelen binnen Europa. Op zich geen probleem maar we mogen onze afzetmarkt niet verliezen door beslissingen waar er nog te weinig goede oplossingen voor zijn. Alhoewel, daags voor de opening van Agriflanders was er een wereldprimeur te bespeuren. Voeders Dumoulin kwam met de mededeling dat zij een oplossing gevonden hadden voor het “berengeurprobleem”. Volgens het persbericht werd de proef gedaan op een bedrijf van 200 varkens, waar ze opgedeeld werden in 100 varkens met gewoon varkensvoeder en de andere 100 varkens die 3 weken voor het slachten een speciaal voeder toegediend kregen. Uit de resultaten bleek bij de controlegroep dat er 8% varkens waren met berengeur en het verrassende was geen enkel varken met berengeur uit de groep met het speciale voeder.
Om zeker te zijn werden bloedstalen geanalyseerd van de varkens. De 2 hormonen “skatol” en “androstenon” die verantwoordelijk zijn voor de berengeur, waren in waarde gedaald. Verdere proeven zullen uitsluitsel moeten bieden.
Het is te betreuren dat deze mededeling niet verder gecheckt werd vooraleer te communiceren. De media kopte al met de titel “Varkensvlees gaat niet meer stinken”, mooie reclame!

De doorstart van de testwerking van eindberen zal ook een moeilijk dossier worden. Het zal de kunst zijn alle fokkerijorganisaties op één lijn te krijgen zodat ze meewerken in het belang van de varkenshouders en er op een onafhankelijke manier nuttige info verzameld kan worden. Voor de testwerking die gecoördineerd wordt door het ILVO, zijn ze nog op zoek naar testbedrijven. Bent u geïnteresseerd als kandidaat bedrijf en wenst u uitgebreidere informatie? Neem contact op via alice.vandenbroeke@ilvo.vlaanderen.be of 09/272 26 57 en dit vóór 3 februari 2017.

Veel aandacht zal ook dit jaar uitgaan naar het antibioticagebruik bij de varkens als we onze vooropgestelde doelstellingen willen halen tegen 2020. Het is van uiterst belang dat we zoeken naar alternatieven, hetzij via voederadditieven, hetzij via vaccineren. We moeten het antibioticagebruik inperken willen we niet door de overheid afgestraft worden.
Sedert 8 augustus 2016 is het nieuwe KB van 21 juli in voege over het toedienen en verschaffen van medicijnen bij dieren. De controles hierop zullen zeker ingang hebben vanaf dit jaar.

In het vorige varkenspraatje is er een foutje geslopen over de organisaties die betrokken zijn bij het uitreiken van de crisissteun. Het is zo dat varkenshouders die voor eind 2016 aangesloten waren bij AB Register, aanspraak maken op crisissteun vanuit de Vlaamse overheid. In het artikel wordt er verwezen naar AMCRA als zijnde de organisatie waarbij een aansluiting noodzakelijk was, maar dit klopt dus niet. Belpork vzw is een kwaliteitslabel voor varkensvlees waar alle schakels van de voedselketen bij betrokken zijn. In 2014 startte BELPORK-vzw met een gloednieuw Antibiotica registratiesysteem minzaam bekend als AB Register. Ten einde de geloofwaardigheid te onderbouwen heeft BELPORK-vzw beslist om AMCRA-vzw aan te spreken voor de verwerking van de Antibiotica gegevens. Aldus zorgt AMCRA vzw, in onder aanneming en totaal anoniem, voor de analyserapporten van de AB-register varkenshouders. Sedert 1 oktober 2016 heeft BELPORK-vzw ook beslist om niet CERTUS-deelnemers te laten deelnemen aan AB Register.

Mochten er vragen, bedenkingen of problemen zijn dan kan je ons altijd contacteren. We horen het graag!

Om met een grappige noot af te sluiten ...

Wat is het verschil tussen een baby en een varken?

Een baby poept in zijn luier en een varken luiert in zijn poep.

Vergote Bart
varkens@hotmail.be
Terug