Vermijd voedselverspilling ... doe mee aan 'restjes rapen'

Kon je niet alles oogsten?
Nodig de restjesrapers uit op je veld!

Bij restjes rapen of gleanen verzamelen vrijwilligers groenten of
fruit die landbouwers in het Meetjesland niet konden oogsten.
Zo red je een deel van de oogst dat normaal verloren zou gaan.
Bovendien toon je hen de schoonheid en technische aspecten
van je stiel. De vrijwilligers wonen in de buurt of zijn afkomstig
uit een stedelijke omgeving, en steken heel wat op van een dag
op jouw bedrijf.
Samen met de landbouwers wordt beslist waar de oogst terecht
komt: bij de restjesrapers tegen een vergoeding, bij kwetsbare groepen via een sociale organisatie of bij een vereniging als fondsenwerving (waarbij een deel van de opbrengst naar de landbouwer gaat).

Oogst je een gedeelte van je oogst niet door tijdsgebrek? Of
omdat de groenten en fruit niet aan de kwaliteitseisen voldoen?
Is de marktprijs te laag om de arbeid van het oogsten te betalen? Volgens het rapport van Vlaams Ketenplatform Voedselverlies (2017) ontstaan in de tuin- en akkerbouw in totaal 308.586 ton voedselverliezen per jaar in Vlaanderen. Met dit voedsel kunnen we bijna 500 zwembaden vullen. Deze voedselverliezen vinden vaak nog een bestemming als veevoeder, biobrandstof of materialen zoals bodemverbeteraars. Preventie van de voedselverliezen is echter het belangrijkst: voedselverlies voorkomen aan de bron of de overschotten gebruiken voor menselijke voeding. Via restjesrapen krijgen je producten alsnog de meest waardevolle bestemming!

Doe je mee?
Ben je een landbouwer in het Meetjesland en kon je niet alles
oogsten? Geef aan ons door op welke dag en tijdstip de vrijwilligers restjes mogen rapen. Wij regelen de communicatie en het transport. We stellen ook een afsprakennota tussen de landbouwer en restjesrapers op, zodat we zeker kunnen voldoen aan jouw specifieke vragen of bezorgdheden, zoals o.a. de bestemming van de oogst, voedselveiligheid en de vrijwilligersverzekering.

Contact
Restjesredders Meetjesland, www.restjesredders.be
Elif Stepman, elif@npmeetjesland.be, 09 377 93 00