Vleesfraude VEVIBA: ABS veroordeelt onaanvaardbare praktijken

Met grote ontstentenis vernamen we dat in het vleesverwerkende bedrijf Veviba (Bastenaken) op grote schaal fraude gepleegd werd. Wanneer grof frauduleus geldgewin de bovenhand haalt op het volgen van elementaire regels, zijn we héél ver van huis. Eens te meer wordt duidelijk dat sommige spelers in de voedingsketen een loopje nemen met de basisregels van deugdelijk en verantwoord ondernemen, deze keer ten koste van de voedselveiligheid, van het imago van een ganse sector én van het inkomen van de veehouders.

Maar meer nog stoort ons het feit dat dit fraudegeval een zoveelste slag in het gezicht is van onze leden, veehouders die elke dag in de weer zijn om hun dieren de beste zorgen te geven met respect voor alle regelgeving die daarbij komt kijken op het vlak van dierenwelzijn, diergezondheid en volksgezondheid. Verderop in de agro-voedingsketen worden opnieuw alle inspanningen die gebeuren op de boerderijen teniet gedaan, op een wijze die door niemand kan goedgepraat worden.

Wij veroordelen scherp de praktijken die zich voordeden in het bewuste vleesverwerkend bedrijf en riepen vandaag, tijdens een overleg bij minister Ducarme, de sectorfederatie van slachthuizen en vleesverwerkende bedrijven Febev op om op korte termijn schoon schip te maken onder haar leden en ervoor te zorgen dat de verschillende bedrijven die actief zijn in die sector de regels volgen. Dit incident komt immers bovenop de eerdere gevallen van inbreuken op dierenwelzijnsregels in die wereld en zorgt opnieuw voor een enorme deuk in het imago van de veehouderij.

Het Algemeen Boerensyndicaat herhaalt haar eerdere roep om werk te maken van een correct functionerende vleeskolom en roept iedereen in de sector op zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Voor het volledige persbericht klik op 'Download PDF'' .