VLM heeft geen antwoord op kritiek

Onder de titel "VLM countert kritiek van ABS op mestbeleid en kunstmestregister" heeft de VLM afgelopen woensdag op Vilt.be op de kritiek van het ABS gereageerd.
Tot onze grote verbazing werd de kritiek niet weerlegd, maar veeleer bevestigd. De argumenten die VLM gebruikt, raken eenvoudig kant noch wal.

Ons volledig bericht kan u lezen door te klikken op 'download pdf'.