Vraag om schadevergoeding landbouwrampen vorst - droogte 2017

Nu de landbouwramp officieel erkend werd, hebt u drie maanden de tijd om uw aanvraag voor een schadevergoeding in te dienen bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Deze laatste behandelt de dossiers en neemt de beslissingen inzake de vergoeding.

Voor de tegemoetkomingsaanvraag vult u het formulier in dat u vindt onder "download PDF"
Bij de tegemoetkomingsaanvraag worden volgende bijlagen verwacht:
•het verslag van een expert en de ereloonnota;
•een kopie van de verzekeringspolis voor schade aan gewassen of een attest van de producentenorganisatie indien u verzekerd bent via een producentenorganisatie;
•bewijsstukken indien u structurele investeringen heeft gedaan om teeltschade door hagel te voorkomen;
•eventuele bewijsstukken van de geleden schade (foto's);
•een attest van de bank in geval van liquiditeitsproblemen.

Indien de schade is vastgesteld door een gemeentelijke schattingscommissie dan hoeft u de pv's niet meer mee te sturen met de tegemoetkomingsaanvraag. De pv's zullen rechtstreeks bij de gemeentes worden opgevraagd.