Vraag uw vergoeding voor droogsteschade snel aan

Dien vanaf nu uw aanvraag voor vergoeding van de droogteschade in.

Om een vergoeding te bekomen voor de geleden schade moet u zelf een tegemoetkomingsaanvraag indienen. Deze tegemoetkoming kan vanaf aangevraagd worden met het formulier dat u op deze website kan vinden.
U kan slechts een tegemoetkoming aanvragen indien de schade door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert is vastgesteld.

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28/02/2019. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard.

Wacht niet tot volgend jaar om de aanvraag te doen. Hoe vroeger u uw aanvraag doet, hoe sneller u betaald wordt. De dossiers worden immers behandeld naar mate dat ze binnenkomen. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt.

De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend) of via e-mail worden ingediend, of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij uw provinciale buitendienst.

Voor de tegemoetkomingsaanvraag vult u het formulier "Tegemoetkomingsaanvraag” in dat u hieronder kan downloaden.

De tegemoetkomingsaanvraag moet volledig ingevuld worden en in voorkomend geval voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals :
•een attest van de verzekeraar indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd;
•het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.

Indien de schade werd vastgesteld door een gemeentelijke schattingscommissie, dan hoeft u het (de) proces(sen)-verbaal niet mee te sturen met de tegemoetkomingsaanvraag. De processen-verbaal zullen door de administratie rechtstreeks bij de gemeentes worden opgevraagd.

Proces(sen)-verbaal van 1ste (voorlopige) schadevaststellingen met betrekking tot de droogte 2018 die uitgevoerd zijn na 30 september 2018, worden niet meer aanvaard voor een tegemoetkomingsaanvraag omdat het oorzakelijk verband tussen de droogte en de schade niet meer eenduidig kan vastgesteld worden.

De gemeentes hebben tot en met 1 december 2018 de tijd om de proces(sen)-verbaal van definitieve schadevaststellingen over te maken.