Zaaizaadbehandeling met neonicotinoiden tijdelijk terug toegelaten

België heeft een 120-dagenregeling goedgekeurd om clothianidin en thiamethoxam toch tijdelijk toe te laten als zaadcoating in suikerbieten, wortelen, andijvie en slasoorten. Dit weliswaar onder strikte voorwaarden.

Deze regeling geldt dus NIET voor voederbieten.

Het doel van een 120-dagenregeling is om de desbetreffende teelt te redden indien er geen alternatieve middelen zijn en om de economische rendabiliteit ervan te verzekeren als deze in het gedrang komt. Een 120-dagenregeling is wel maar voor 1 teeltjaar en dus éénmalig geldig voor de toepassing gedurende een periode van 120 dagen.
In de bijlage leest u meer over de voorwaarden om dergelijk behandelde zaden te mogen gebruiken.