Zitdagen MAP6

Over het nieuwe mestactieplan is al heel wat te doen geweest. Het was o.a. al lang wachten op de goedkeuring door het Vlaams Parlement. Maar u weet het ook: op 22 mei werd het 6de Mestactieplan uiteindelijk dan toch definitief goedgekeurd.

Als u hieronder klikt op 'bezoek website' krijgt u een overzicht van de belangrijkste punten/wijzigingen van MAP6.

Echter, wij krijgen nu heel wat vragen van landbouwers, o.a. inzake de vanggewassen en de vanggewasovereenkomsten. Om een vanggewasovereenkomst te melden is er tijd tot 31 augustus 2019.

Om jullie administratief bij te staan, hebben wij beslist om vanuit ons Adviesbureau ABS (AABS) ‘Zitdagen MAP6’ te organiseren, en dit op dinsdag 20 augustus, donderdag 22 augustus, dinsdag 27 augustus en donderdag 29 augustus, en dat in onze kantoren in Roeselare en in Melle.
Indien u één van deze dagen wenst langs te komen, dan vragen wij u om een telefonische afspraak te maken.

U belt ons best op het nummer 051 26 08 20 op maandag 19 augustus (voor een afspraak op 20 of 22 augustus) of op maandag 26 augustus (voor een afspraak op 27 of 29 augustus).